Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
18.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
  • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu byla pořízena zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona z vlastního podnětu obce. Změnou č. 2 ÚP Osek je řešena pouze úprava textové části, z toho důvodu se grafická část dokumentace nezpracovávala.
  • Změna byla vydána usnesením zastupitelstva č. 21-271 ze dne 18.12.2020
    Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=2