Marie

Otázka: 

Dobrý den,
dne 28.12.2020 zveřejnil Strakonický deník článek s nadpisem "Odpad bude příští rok zdarma" . V článku je uveden rozhovor s Břetislavem Hrdličkou, kde je zmíněno zdražení daně z nemovitosti o 100%. Byla to pro mě nová informace. Připojuji se se svým nesouhlasem ke zmíněnému majiteli nemovitosti a jednomu politikovi, kteří proti tomuto opatření protestovali. Jelikož mě zajímalo, kteří zastupitelé, jež jsme si zvolili, hlasovali pro tento návrh, hledala jsem v zápisech zastupitelstva. Našla jsem pouze hlasový záznam z červnového zasedání, kde byla proti zvýšení daně z nemovitosti pouze p.Ing.Miroslava Zralá za Jihočechy 2012. Nikde jsem nemohla najít seznam přítomných zastupitelů, abych viděla, kteří námi zvolení zastupitelé hlasovali pro návrh zvýšení daně z nemovitosti.
Proto Vás prosím o zveřejnění odkazu zde, kde si můžeme my občané Strakonic přečíst, kteří zastupitelé nám zdražili tuto daň.

Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

tato informace, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nepodléhá povinnosti zveřejnění jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů a je obsahem zápisu ze zastupitelstva města, který je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města. 

V případě citovaného bodu bylo na zasedání ZM přítomných 19 zastupitelů, 18 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti a nikdo se nezdržel.

Markéta Bučoková, PR

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...