Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Roman

Otázka: 

Dobrý den,

jaké má radnice další plány s rekonstrukcí resp. s využitím budov Fezka, které v minulosti zakoupila od soukromého vlastníka?
Kolik za tento "nákup" celkem město zaplatilo?
Kolik město ročně platí za režii těchto budov?

Roman

Odpověď: 

Vážený pane Romane,

nemovitost město pořídilo za více než 12 mil. Kč, soubor budov pak byl předán do nájmu městské společnosti TC Přádelna Strakonice, s.r.o. Objekt Přádelny je v současnosti využíván pro skladové účely a zájmovou činnost. V budově podniká několik obchodních společností a zájmových spolků. Objekt má svého správce, který zajišťuje chod budovy a drobnou údržbu. Tržby z nájemného uhradí náklady na správce, účetní firmu, energie a drobnou údržbu. Společnost dosahuje pravidelně zisku v řádu tisíců korun ročně. Město tedy neplatí žádné režie ani provoz těchto budov. Na rekonstrukci budov je hotový projekt včetně stavebního povolení - předmětem projektu je univerzální využití projektu pro vznik start-upů, kanceláří, výstavních prostor, sdílených prostor, vývojových center ap. Součástí projektu jsou i doprovodné činnosti jako kongresový sál, kavárna s výhledem na soutok ap. Tento projekt stál na základě výběrového řízení zhruba 5 mil. Kč. V minulosti bylo zažádáno o dotaci na přeměnu brownfieldu na technologické centrum, ale bohužel žádost byla zamítnuta. Pravidelně jsou sledovány dotační možnosti, zatím se ale  nepodařilo najít vhodnou dotační výzvu. Výroční zprávy a ekonomické ukazatele je možno dohledat na portálu www.justice.cz.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den, můj dotaz je adresovaný panu starostovi Hrdličkovi. Pane starosto, z jakého důvodu je podpora města na sportovní aktivity určena jen dětem do 15-ti let? Můj syn hraje hokej a dcera navštěvuje základní uměleckou školu a bohužel, protože oběma je více než 15 let, ale jsou to stále středoškoláci, nemají nárok na příspěvek od města? Není to fér. Mohli byste to ještě jednou zvážit a podporu rozšířit,tak aby se to týkalo i ostatních dětí? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď: 

Vážená paní Jano,
jde o podmínky dotačního programu podpory žáků základních škol, jejichž zřizovatelem je město Strakonice. Podmínky jsou nastaveny právě tak, aby program podporoval strakonické děti navštěvující zdejší základní školy a pomohl rozvíjet a formovat žákovské aktivity v raném věku. 
Nezbývá nežli podmínky respektovat a pakliže žadatel parametrům neodpovídá, ostatně jako u mnoha dalších dotačních titulů, pak je nutné hledat jiný, vhodnější. 
Markéta Bučoková, PR

Jarka

Otázka: 

Dobrý den, nedávno jsem vkládala dotaz ohledně hluku v Novém Dražejově u hospody , psala jste, že se to řeší,ale asi neřeší . Opět jsem přijela na návštěvu a nestačím se divit.
To co se zde děje je opravdu neskutečné. Dnes v sobotu od 13 hodin si zde nohejbalisté postavili stan ,kde konzumují alkohol ,řev hudby z reproduktoru, křik a samé sprosté slova.
Lidé by si zde chtěli odpočinout, sestra má děti a kvůli hluku nelze vyjít ani na zahradu . Když je dnes hospoda zavřená tak se to zde řeší takto . To hřiště zde je prokletí, bylo postaveno v 60 .letech a je zde v současné době ,kdy je zde velké množství rodinných domů velmi nevyhovující . Proč se nezruší a nepřesune na Virt ,kde je sportovní areál. Nohejbal je zde až 4x týdně a obtěžuje občany. Vy město jako zřizovatel tohoto hřiště, by jste se k tomu měli postavit a řešit už konečně celou situaci.
S pozdravem Jarka

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,
v poslední době žádná stížnost na rušení nočního klidu nebyla zaznamenána, z čehož lze soudit, že k nápravě této problematiky došlo. Používání vulgarních výrazů na veřejnosti jistě není nic, co bychom rádi poslouchali, ovšem dohlížet nad mluveným projevem sportujících a bavících se lidí během dne opravdu není možné a už vůbec to není v gesci samosprávy. Neexistuje zákon, který by takové jednání definoval a postihoval. Nejedná-li se o urážky adresné. V tomto případě jde spíše o druh společenské odpovědnosti a pokud máte pocit, že morální hodnoty dotyčných aktérů neodpovídají vaší představě, pak zkuste navštívit klub či spolek, který provozuje sport na daném hřišti a stěžovat si jeho funkcionářům.
Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,
Ptám se na termín opravy komunikace Volyňská, která je v tak otřesném stavu, že si na ní mnozí řidiči ničí svá vozidla. Podle všeho ta oprava už dávno měla být a stále není hotova. Kdo tedy pochybil?
Jan

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

vhledem k tomu, že město není investorem, nemůžeme ani stanovit pevný termín. Ovšem snahou vedení města je začít ve spolupráci s ŘSD ČR s rekonstrukcí na jaře roku 2023.
Markéta Bučoková, PR

Lucie

Otázka: 

Dobrý den, ano, to vím, že v Heydukově ulici staví soukromník, ale v územním plánu musí být zanese účel stavby, která odpovídá určení v územním plánu a to by měla být veřejná informace. Dále prosím o informaci, co se děje nebo kdo sídlí v budově 2.stupně základní školy na Velkém náměstí vedle radnice. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,
v Územním plánu města Strakonice je Vámi dotazovaná lokalita určena k výstavbě objektů pro výrobu a skladování. Lze se tedy domnívat, pokud stavební úřad vydal platné stavební povolení, že je v souladu právě se zněním Územního plánu.
Bývalá budova základní školy na Velkém náměstí není osídlena. Je pouze připravena na žádost KÚ Jihočeského kraje pro případný příchod větší vlny uprchlíků z Ukrajiny.
Markéta Bučoková, PR

Lucie

Otázka: 

Dobrý den, k jakému druhu používání (výroba, bydlení, jiné...) bude sloužit dům v Heydukově ulici, který zatím nemá číslo popisné, ale stojí před č. 349 a 1644? V územním plánu je tato lokalita určena k lehké strojní výrobě. Díky za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,
jedná se o projekt soukromého investora, ke kterému se město z pozice samosprávy nemá možnost vyjadřovat.
Markéta Bučoková, PR

Lucie

Otázka: 

Dobrý večer, vkládám velkou pochvalu za MDF, bylo to opravdu úžasné, nejlepší festival ze všech! Kéž by bylo možné letní kino ještě nafouknout, aby se dostalo na všechny. Také program u Markéty byl skvělý, velice rozmanitý, opravdu se vám to povedlo. Díky

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,
za pořadatele i za město děkujeme. Nesmírně si vašich slov vážíme. Každý kdo ví, co práce se skrývá za uspořádání jakékoliv akce, ocení milé poděkování.
Ať se Vám daří a za dva roky na viděnou při jubilejním 25. ročníku.
Markéta Bučoková, PR

Helena Svobodova

Otázka: 

Dobrý den nemám otázku.Chci jen pochválit město a službu která se stará o vaše květinky a výsadba stromů . Máte to opravdu krásné. Byla jsem nadšená barevnosti v každém koutu vašeho města Díky Helena

Odpověď: 

Vážená paní Heleno,
děkujeme za pochvalu, která patří částí odboru životního prostředí, částí Městskému zahradnictví a částí pracovníkům technických služeb. Ti všichni se podílejí na výsadbě a údržbě ať už květinových záhonů nebo stromů. V dnešní době se více kritizuje nežli chválí a tak každý takový příspěvek je příjemný. S radostí ho předám těm, kterým patří.
Krásné dny.
Markéta Bučoková, PR

Zdeněk Kozel

Otázka: 

Opět . letos již potřetí v letošním roce byla při poslednř bouřce zatopena první řada garáží u tenisových kurtů.Jak jsem již několikrát upozorňoval je to zaviněno zavezením odvodňovací strouhy při stavbě garáží podnikatelem Vlasákem,který se tak zbavil přebytečného materiálu,který by musil odvážet.On,ani ti kteří mu tuto činnost schválili,nebrali v úvahu,že tak plocha přibližně o 1000 m2 je odvodňována pouze jedním kanálkem.Je velmi snadné spočítat,že při bouřce kdy spadne 30 litrů vody na metr,je to 30000 litrů vody,které stečou na nejnižší misto,což je právě naše spodní řada garáží,kde je kanálek o průměru asi 30cm,který samozřejmě nestačí vodu odvéct a zatopí naší řadu garáží.Ostatním to nevadí,protože jsou výš. Nejenom,že není možno garáž používat,při případném prodeji by z tohoto důvodu klesla její cena,pokud by se ovšem našel kupec,který by takovou garáž byl ochoten koupit-
Přesto,že náprava již byla slibována,došlo od posledního slibu opět k zatopení
DÉKUJI ZA ODPOVĚĎ.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,
jak už bylo zmíněno v předchozích reakcích, v letošním roce dojde k úpravě odtoku vody u krajní garážev dolní řadě a dojde k prodloužení strouhy a k většímu rozlivu vody za garážemi.
Markéta Bučoková, PR

Nikoleta Poislová

Otázka: 

Dobrý den paní Bučoková, chci se zeptat, proč došlo ke zrušení autobusu MHD z Nového Dražejova do Strakonic na nádraží, který jezdil cca v 7.20 hod. Šlo o autobus č 3. Děti s ním jezdily do školy. Děkuji za zpětnou vazbu. Poislová

Odpověď: 

Vážená paní Poislová,
konzultovala jsem Vámi zmiňovaný spoj s odpovědnou osobou z ČSAD STTRANS a je potvrzeno, že žádný spoj nebyl zrušen a tento konkrétní stále jezdí v uvedeném čase jako spoj 4 linky 380726 z Mnichova.
Markéta Bučoková, PR

Petra Staňková

Otázka: 

Dobrý den, mám dotazy:
1) Šlo by u Mutěnického jezu zařídit převlékárnu jako je u mola na Podskalí, případně mobilní wc (toi)?
2) Nedávno se pro cyklisty směrem od Barvínkova k viaduktu ČZ objevila na chodníku značka "zákaz vjezdu cyklistům". Mohu se zeptat, jak se nyní mám bezpečně po silnici napojit na pokračování cyklostezky u teplárny? Přijde mi to nebezpečné i pro dospělé, natož pro cyklisty.
Děkuji za odpověď, Staňková

Odpověď: 

Vážená paní Petro,
s instalací převlékárny u Mutěnického jezu se nepočítá, těžko říci, zda by vydržela nápor vandalů. Ohledně dopravní značky, ta je na místě instalována již delší dobu a odbor dopravy se není vědom, že by v místě, které jmenujete byla jiná dopravní značka. Pokud byste mohla, bylo bylepší místo vyfotit a poslat snímek elektronicky, aby bylo patrné a jaké místo se jedná.
Markéta Bučoková, PR

Lucie

Otázka: 

Dobrý den, děkuji za předchozí odpověď a v návaznosti žádám o snížení nákladu všech informačních brožurek a bulletinů Měks, jejichž velké přebytky se povalují po městských i dalších budovách. Na procházce po městě jsem včera zjistila, že je v provozu stánek s občerstvením v Panské zahradě denně od 12 do 20 hod. i když se tam nekonají žádné akce. Nechápu smysl - kdo by šel pro do tohoto stánku, když se tam nekoná žádná akce? Návštěvníků hradu tam moc nezabloudí. Sdělte mi prosím, kolik jsou náklady na provoz a tržby plynoucí ze stánku nebo zdroj, kdy bych tyto informace našla. Nakonec prosím (již proběhlo tiskem) o intervenci města ohledně úschovny zavazadel na strakonickém nádraží. Mohlo by ji provozovat město, třeba místo provozu stánku v Panské zahradě.

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,

náklad kulturních brožur je v gesci MěKS, mohu tento váš požadavek předat.
Panská zahrada slouží jako relaxační přírodní zóna pro návštěvníky a obyvatele města. K běžnému standardu patří i možnost občerstvení v takovém místě a při kulturních akcích obzvlášť. Stánek má soukromého provozovatele a náklady na provoz a zisk jsou informace ryze soukromého charakteru. 
Úschovnu zavazadel řeší Správa železnic, která se chystá vypsat veřejnou soutěž na externího dodavatele úschovných boxů. Město, ale provozovatelem určitě nebude.
Markéta Bučoková, PR
 

Zdenek

Otázka: 

V ulici Mikolase Alse pred domem 1350 zustala na vozovce hromada dreva a hlina po zemnich pracech vlastnika tohoto domu. Melo by dojit k uklidu, nebot hrozi prorazeni pneu ci jina nehoda.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,
zmiňovaná suť je uklizena. Pravděpodobně se jednalo o materiál z výkopových prací, který si majitel v možném termínu sám odklidil.
Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, prosím bylo by možné posekat trávu u domova důchodců v ul Rybiční některé druhy travnaté porostů jsou skoro 2m vysoké . Děkuji hezký den

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,
děkujeme za upozornění. Informaci dostali pracovníci technických služeb. Pokud se jedná o pozemek v majetku města, bude zjednána náprava.
Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den, co se poslední dobou děje na kruháči u benzínky Robin Oil je něco příšerného. Pravidelně ve večerních a nočních hodinách tam řvoucí "vytuněná" auta smykujou na kruháči (i mezi normálními auty), poté jedou né zrovna rychlostí 50 km/hod na kruháč u Lidlu nebo na Radomyšlskou, tam opět smykujou a jedou zpátky řvoucí k benzíně, kde svá auta neskutečně túrujou. Vzhledem k současnému počasí opravdu musíme mít otevřená okna a tento kravál budí nejen malé děti. Obyvatelé Sídliště 1. máje by určitě byli rádi za vyřešení tohoto problému. Sousedce městká policie řekla, že by tam musela stát pořád, že s tím nic dělat nemůže. Máme přeci ve městě také kamerový systém.
Jana

Odpověď: 

Vážená paní Jano,
konzultovala jsem problematiku s městskou policií, která ale úřední záznam o této události nemá. To znamená, že jí nebylo jednání ohlášeno. Každý telefonát obsahující událost se musí zaznamenávat.
Jestliže se taková věc bude opakovat, prosím, neprodleně volejte linku 158 - PČR, nebo 156 - městskou policii.
Zpětně lze jen těžko něco dokazovat, ale pokud Policie ČR, nebo městská policie dostane hlášení, ihned na místo vyrazí.
Markéta Bučoková, PR  

Petr

Otázka: 

Dobrý den,
mám dotaz, jakým způsobem a kdy město chystá opravu chodníku na Habeš. Od bouřky 27.6. jsou v chodníku vymletá hluboká koryta a za celou dobu zde TS pouze umístili značku ! Zákaz stání! Přitom by zatím úplně stačilo rigoly zaplnit štěrkem, který byl z chodníku vyplaven a leží o několik desítek metrů níže u prodejny. Čeká se snad, až si tam při nedostatečném osvětlení někdo minimálně zláme nohu? Argumentace o vytížení pracovníků TS asi neobstojí, protože alespoň minimální oprava chodníku by neobnášela o mnoho více nákladů, než umístění úsměvné značky! Jinak tento chodník je dlouhodobě neudržován, ze sousedních pozemků, a to i městských, na chodník prorůstají trnité křoviny tak, že místy zůstává nulový průchozí profil. Tyto křoviny nebyly TS minimálně 10 let ostříhány. Příležitost pro stříhání takovýchto dřevin mohla být třeba při letošní mírné zimě, kde určitě TS nebyly vytíženy úklidem sněhu :-) a pracovníky TS nebylo ve městě vidět. Mají snad zimní prázdniny? Vůbec nehovořím o tom, že tento chodník je celkově v dezolátním stavu, protože chápu, že na velkou rekonstrukci nemusí být v rozpočtu dostatek prostředků a jsou případně jiné důležitější investice. Minimální údržbu by si však zasloužil. Stačí se jednou za tmy projít!
Děkuji za odpověď.
Budu v očekávání, zda tuto mojí připomínku zveřejníte. Myslím, že tento problém s přístupem do této lokality má každý, kdo ho využívá.
Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,
červnové přívalové deště poničily více lokalit než tu o které informujete. Děkujeme za upozornění, i přes něj by chodník byl opraven v nejbližším možném termínu. Postupně se následky odstraňují jak to jen čas a vytížení pracovníků dovolí.
Markéta Bučoková, PR

Kristýna

Otázka: 

Dobrý den, má město Strakonice vyhlášku, která by upravovala chov domácích zvířat ve městě ? Popř. jaké mám možnosti obrany, pokud soused začal chovat na zahradě prasata a ten zápach je k nevydržení ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Kristýno,
obecně závazná vyhláška upravující chov domácích zvířat neexistuje. Ostatně prase domácí se již nepovažuje za domácí zvíře, ale za hospodářské zvíře a jeho chov podléhá vyhlášce č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Žádný zákon nestanový limity pachových látek ve vzduchu a jsou jen velmi těžko dokazovatelné, jelikož se jedná o aktuální pachovou záležitost, kterou nelze změřit. 
Obávám se, že příliš možností nemáte. Zkuste řešit domluvou (nejlépe písemnou výzvou), v tomto případě se bude jednat o klasický občansko právní spor.
Markéta Bučoková, PR
 

Lucie

Otázka: 

Dobrý den, proč se program Měks a navíc i letní program Měks a kultury Strakonic tiskne na tak tlustém drahém křídovém papíře a ještě v tak velkém nákladu. Opakovaně nacházím velké množství programů rozházených v kině, infocentru, pobočkách Měú a na dalších místech, takže se ani náklad nerozebere a nevyhodí. Můžete prosím vyhodnotit, jaká je situace a náklad omezit - vzhledem k čím dál rozšířeným návštěvám webovek, sociálních sítí atd.? A za ušetřené peníze uspořádat třeba koncert Mirai nebo jiné kapely či zpěváka? Děkuji Lucie

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,
i tak zdánlivě banální věc, jakou je měsíční kulturní program, je materiálem, který prezentuje a tudíž je obrazem určíté kultury zprostředkování informace. Nebylo by tedy vhodné "odbýt" jeho distribuci na obyčejném křídovém papíru, který by rozhodně nesnesl jeho časté používání po celý měsíc.  
Proč se výtisky povalují, jak sama píšete, na různých místech, lze jen domýšlet, ale rozhodně důvodem není kvalita papíru brožury kulturního programu. 
Nicméně, předám váš postřeh vedení MěKS k jeho zhodnocení.
Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den, mohu se zeptat proč dnes odpoledne 27.7. kolem 15h svítí po části města veřejné osvětlení? Od sídl. Mír směrem k pivovaru, okolo pošty, u kostela, všude svítilo veřejné ostvětlení. Město Strakonice má tolik finančních prostředků, že je může takto vyhazovat z okna? Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,
v tu dobu procházelo veřejné osvětlení opravou a patrně bylo nutné, aby pouliční světla svítila. Nejednalo se o zbytečné plýtvání.
Markéta Bučoková, PR

dominik

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych se zeptat zda něják přibližuje realizace východního obchvat Strakonic, či zda se někdy bude D4 prodlužovat až do Strakonic .Předem děkuji za odpověd

Odpověď: 

Vážený pane Dominku,
město již iniciovalo první kroky ke společným jednáním mezi městem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy. Jakmile byl dokončen severní obchvat začalo vedení města vyjednávat možnosti realizace východního obchvatu s ŘSD. Na základě dopisu zaslaného starostou města k rukám ředitele ŘSD a ministra dopravy se již uskutečnila první schůzka. Na té vedení města předneslo své plány. Počítá se s nemalými finančními náklady na stavbu, nicméně přínost obchvatu s následným propojením na tranzit do SRN (ostatně ten je již řešen v Územním plánu) by byl pro město a obavytele přínosem v rozvoji našeho regionu. Předpokládá se, dle dalšího vyjádření ŘSD, že první kroky povedou k aktualizaci technické studie s následným zajištěním procesu EIA.  
Markéta Bučoková, PR

 

Bára

Otázka: 

Dobrý den,bylo by možné umístění dopravního zrcadla u vyjaduktu u kempu na Podskalí?Kdysi tam bylo a teď tam opravdu chybí.Do zatáčky není vidět,jestli tam jede auto,kolo nebo jde chodec.Je to tam nepřehledné a nebezpečné.Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Báro,
děkujeme za upozornění. Předala jsem technickým službám k prověření. Odbor dopravy nedal žádný pokyn k odstranění zrccadla, pokud se zjistí, že ho někdo demontoval, bude opětovně osazeno.
Markéta Bučoková, PR

Bára

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat,jak je možné,že byli tzv.kulturní akce hned dva večery za sebou a to v pátek 15.7. a v sobotu 16.7. na stejném místě na Ostrově na Podskalí???!!!Byl to kravál a nedalo se spát.Zavolání na městskou policii v pátek bylo řečeno,že je to povolené do půlnoci.Je to pravda?Kde se dá najít a zjistit si,že je to povolené do této hodiny?Tady u letiště také bydlí lidi,kteří vstávají do práce i o víkendu v brzkých ranních hodinách!Jak to budete řešit?Děkuji Bára

Odpověď: 

Vážená paní Báro,
ano, rada  města na svém 66. jednání upravila Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice o nočním klidu č. 7/2016, kde bod 2 upravuje vymezenou dobu nočního klidu od 24:00 hodin. Změnu následně scháválilo zastupitelstvo města dne 11. 5. 2022. Lze dohledat na webových stránkách města - OZV 1/2022 o nočním klidu.

Markéta Bučoková, PR  

 

Jarka

Otázka: 

Dobrý den,
o víkendu jsem navštívila sestru v Novém Dražejově a na tu hrůzu co jsem zde prožila dlouho nezapomenu. Bydlí nedaleko hospody a co se zde dělo to byla hrůza,produkce hudby tak nahlas , že jsme nemohli ani sedět na zahradě, řev opilých hostů a vulgární výrazy hráčů nohejbalu , celkově neskutečný bordel v oblasti,kde bydlí lidé. Prý se zde místního hostinského všichni bojí,tak raději mlčí ,jen jeden pán , který bydlí přímo u hospody volá policii, která nic neřeší a jakmile odejdou začne hluk nanovo ,divím se , že radnice nic neřeší, toto by si nikdo ve městě nedovolil .Lituji ji ,kde bydlí to v dnešní době snad není ani možné. Proto se ptám budete s tím něco dělat nebo zůstane vše jak je?
S pozdravem Jarka

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

děkuje za upozornění. Tuto problematiku již město řeší.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den, proč už není v provozu vodní fontána na sídl. Mír uprostřed parkoviště vedle budovy Jamall - bývalý Telecom? V teplých letních dnech poskytovala příjemné osvěžení opláchnout si třeba ruce a obličej ale ted už je nejakou dobu mimo provoz. Má to nějaký důvod? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Technické služby prověří příčinu a zajistí nápravu.
Markéta Bučoková, PR

Zdeněk Kozel

Otázka: 

Mám garáž u tenisových kurtů.Minulý rok jsem ji měl 3x vytopenou.Letos při průtuži mračen jsem měl v garáži 50cm vody.Kanál nově vybudovaný u vjezdu do garáží je pravděpnodobně ucpaný,protože všechna voda přitékající ze silnice je odváděna kanálem na konci garáží a ten pochopitelně nestačí vodu odvádět.Zatopení naší spodní řady garáží začala vybudováním nové řady garáží,kdy byl zavezen příkop,který odváděl vodu,kterou nestačil odvéct kanál.
Již druhý rok vinou této změny nemohu garáž používat minimálně několik měsíců než garáž trochu vyschne.
Doufám že stavební odbor města tento problém konečně vyřeší.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,
na místě vámi jmenovaných garáží se sešel místostarosta města s vedoucím odboru dopravy. Navrhly se určité stavební úpravy,  které by se měly v dohledné době realizovat. 
Markéta Bučoková, PR