Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den ještě jednou dnes, vzpomněla jsem si na další otázky:
Kolik má městský úřad Strakonice celkem zaměstnanců a kolik jich bude mít 1.dubna - prosím jmenovitě?
Kolik lidí bude propuštěno do konce března a kolik lidí bude přesunuto jinam?
Proč se odbor cestovního ruchu ruší - to již není tento obor a odvětví ekonomiky důležité pro město?
A kdo byl nakonec vybrán jako vedoucí domova seniorů Na Jezárkách a kolik se hlásilo uchazečů a proč byl vybrán zrovna ten konkrétní uchazeč?
děkuji mnohokráte za kompletní a přesné odpovězení, informace v regionálním tisku jsou zkratkovité a nejasné

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Strakonice je aktuálně 146. S účinností od 01.04.2021 bude celkový počet zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského úřadu Strakonice bude 145. Jmenovitý seznam zaměstnanců včetně jejich pracovních agend je uveden na webových stránkách města.
V rámci zvýšení efektivnosti práce dojde ke zrušení odboru informatiky a provozu MěÚ Stakonice, tedy ke zrušení pracovní pozice vedoucího obdoru informatiky a provozu.

Oddělení správní (vyjma dvou pracovních pozic řidičů) bude nově zařazeno jako oddělení správní do odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice a dále budou tři pracovní pozice informatiků a dvě pracovní pozice řidičů nově zařazeny do stávajícího odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, a to tři pracovní pozice informatiků pod přímou řídící působnost vedoucí tohoto odboru a dvě pracovní pozice řidičů do stávajícího oddělení cestovního ruchu tohoto odboru.

S účinností od 01.04.2021 byla RM schválena změna názvu dosavadního Odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice na „odbor školství“ a dále změnu názvu dosavadního oddělení cestovního ruchu na „oddělení podpory kultury a sportu“.

Na pozici vedoucího domava seniorů doposud není řízení ukončeno.

Markéta Bučoková, PR