Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
23.June 2021
Datum nabytí účinnosti: 
23.June 2021

Zpráva o uplatňování ÚP Chrášťovice byl zpracována na základě povinnosti vyplývající z § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.