Václav

Otázka: 

Dobrý den, v dnešní době, kdy se většina lidí snaží nejít covidu naproti, se pořádají různé sešlosti mladých lidí na venkovním prostranství. Ve středu´bylo asi 30 lidí u řeky, tak 20 metrů od hlavního mostu. Popíjeli, byli velice družní. Snad neohrožovali ostatní, ale těchto 30 lidí si předalo mezi sebou případné nakažení covidem, které donesou do svých rodin. Takto roste počet nakažených. Myslíte, že by Policie, příp. MP mohli dohlížet i na prostranství u města? Stačilo by projet tato místa autem. Děkuji. Václav K.

Odpověď: 

Vážený pane Václave,

děkujeme za Váš postřeh a zároveň chápu Vaše rozhořčení. Pokud rodiny či jedinci absolvují zdravotní procházky v přírodě a chovají se odpovídajícím způsobem, pak nelze nic namítat a je to jev více než příznivý. Neboť samotní lékaři pobyt v přírodě doporučují. Se zdviženým prstem je zapotřebí vnímat naopak nezodpovědné chování skupinek lidí, a to bez rozdílu věku. Tam by bylo namístě důraznou domluvou řešit takový postup, což se samozřejmě i ze strany MP děje. Ale ta nemůže být v každé části města a v jednu dobu už vůbec ne. Proto, mohu-li požádat pro příště, ať už Vy, nebo kdokoliv jiný, volejte na linku 156 a nahlaste takové chování. Městská policie na místo přijede a veřím, že domluvou bude možné situaci vyřešit.

Přeji pevné zdraví v této nelehké době. 

Markéta Bučoková, PR

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...