Jana

Otázka: 

Vážení,

nerozumím fungování "třídění" odpadu ve Strakonicích. Byla jsem několikrát svědkem: Přijel sběrný vůz, vysypal kontejner s komunálním odpadem a vzápětí popelnici na bioodpad. Můžete mi to vysvětlit? Já tomu rozumím tak, že nemá smysl třídit, že je to jen naoko.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

systém třídění je nastavený optimálně, bohužel samotné třídění je katastrofální. Věc se má tak, pokud jsou ve sběrné nadobě určené k třídění bioodpadu uloženy například dětské pleny, pak posádce, která se stará o svoz bioodpadu nezbývá nic jiného, než pořídit fotodokumentaci, předat tuto informaci vedení TS a v následujícím svozu, který sváží komunální odpad vyvézt i odpad z bionádob. Bioodpad znehodnocený jiným odpadem odpovídající kompostárna nepřevezme a vrací ho. Tím naopak vzrůstají náklady na zpětný odvoz odpadu na skládku. Ruční třídění v této době není možné.

Jak tedy vidíte třídit odpad z domácností rozhodně smysl má, ale je podmíněno důsledností těch co třídí.

Pokud jste svědkem takové situace, pak se neostýchejte, oslovte posádku a nahlédněte do třídící nádoby, jaký je v ní obsah a dožadujte se vysvětlení, proč je právě tento druh tříděného odpadu svážen společně s komunálním odpadem.  

Tuto skutečnost bychom si měli uvědomit všichni a pokud chceme zachovat čisté město a zdravé životní prostředí pro budoucí generace, pak je důslednost číslem jedna, které se musí v třídění odpadu dodržovat. 

Přeji klidné dny.

Markéta Bučoková, PR  

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...