Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 2 ÚP Přešťovice je pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55a) a 55b) stavebního zákona na návrh navrhovatele. Pořízení této změny je podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem. Zpracovaný návrh změny č. 2 bude veřejně projednáván dne 7.12.2022 v 15:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Přešťovice.