Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 1 ÚP Vacovice je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona, na návrh navrhovatelů. O pořízení rozhodlo zastupitlstvo obce Vacovice dne 24.10.2019 usnesením č. 7/2019. Předmětem změny je redukce a  nové vymezení plochy rekreace a nové plochy pro bydlení.

Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59051