Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Radošovice usnesením č. 73/2021 ze dne 19.10.2021 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Radošovice.
  • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
  • Předmětem Změny č. 3 ÚP Radošovice je úprava Plochy veřejných prostranství v rámci zastavitelné plochy 4.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=33135623&RC_ZMENY=3