Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

ÚSEK REGISTRU VOZIDEL
 

Hana Benešová, Bc. Šárka Pechlátová č. dveří 5015
Gabriela Turková, Pavla Němcová č. dveří 5016
Jindra Krejčová č. dveří 5016

 

Tento úsek vede registr silničních motorových, přípojných a zvláštních vozidel a vydává data z registru, zapisuje silniční motorová, přípojná a zvláštní vozidla do registru vozidel, přiděluje silničním motorovým, přípojným a zvláštním vozidlům registrační značky, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového, přípojného a zvláštního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního a zvláštního vozidla.

 

1) Nové vozidlo:

Tiskopis "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - zelená karta
 • plná moc (úředně ověřená) od leasingové společnosti (leasingová smlouva), pokud je vlastníkem vozidla leasingová společnost
 • COC list

 

2) Změna vlastníka nebo provozovatele:

Tiskopis "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - zelená karta
 • protokol o evidenční kontrole (z STK) - platnost protokolu 30 dní
 • v případě nepřítomnosti jednoho z vlastníků (provozovatelů) plná moc úředně ověřená
 • odevzdat ORV (osvědčení o registraci vozidla)
   

3) A- registrační značka na přání, B- registrační značka na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

A, Tiskopis "Žádost o přidělení - rezervaci registrační značky na přání" (RZP) nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • COC list (v případě přidělení RZP)
 • v případě rezervace RZP žadatel nepředkládá žádné doklady, rezervace na 3 měsíce

B, Tiskopis „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“ nutno předložit:

 • doklad totožnosti (ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz
 • odevzdat ORV (osvědčení o registraci vozidla)
   

4) Změna údajů na vozidle:

Tiskopis "Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel":

 • změna trvalého bydliště
 • změna barvy
 • výměna karoserie a motoru (u jiného vozidla než Škoda, nutný souhlas akreditovaného zástupce)
 • výmaz čísla motoru
 • alternativní pohon LPG (hromadná přestavba)
 • tažné zařízení
 • ukončení vyřazení vozidla

 

5) Vyřazení a ukončení vyřazení vozidla:

Tiskopis "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
 • registrační značky
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) při ukončení vyřazení

 

6) Zánik vozidla:

Tiskopis "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
 • registrační značky
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (není nutno předložit)
   

7) Vývoz do zahraničí:

Tiskopis "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" nutno předložit:

 • technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o totožnosti prodávajícího (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL nebo výpis z OR)
 • odevzdat RZ – původní
 • údaje o osobě z jiného státu, která bude užívat vozidlo po dobu platnosti RZ na vývoz
 • provedená evidenční kontrola (z STK) - platnost protokolu 1 rok (není nutno předložit)

 

8) Ztráta, poškození, odcizení, zničení TP a ORV

Tiskopis “Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů ŽL, KL nebo výpis z OR)

 

9) Ztráta, zničení, nebo odcizení registrační značky

Tiskopis "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů ŽL, KL nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla

 

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (OA, NA, T, spec. vozidla)    800 Kč
malé motocykly (do 50 cm)    300 Kč
motocykly nad 50 cm3, mot. tří a čtyř kolky    500 Kč
přípojné vozidlo do 750 kg včetně    500 Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg    700 Kč
vyřazení vozidla    200 Kč
zápis změny do TP vozidla a do registru vozidel      50 Kč
ztráta, odcizení, poškození TP, ORV    100 Kč
registrační značky (1ks)    200 Kč
registrační značka na přání - rezervace    500 Kč
registrační značka na přání (1ks) 5 000 Kč
registrační značka na nosič kol    600 Kč

Na uvedeném oddělení je také možno podávat připomínky k jízdním řádům MHD.