Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Mgr. Milanu Hankovci za celoživotní badatelskou, publikační, sportovní a turistickou činnost, jako dlouholetý vedoucí oddílu HUSOT se věnoval práci s dětmi a mládeží.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2568/2022 ze dne 19. 1. 2022