Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 3 ÚP Přešťovice je pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55a) a 55b) stavebního zákona na návrh navrhovatele. Pořízení této změny je podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem. Pořizovací proces je ve fázi zpracování návrhu pro veřejné projednání. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=38950747&RC_ZMENY=3