Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Datum schválení/vydání: 
20.April 2022
Datum nabytí účinnosti: 
19.August 2022
  • Zastupitelstvo obce Přešťovice dne 7. 3. 2016 usnesením č. 14/2016 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Přešťovice.
  • Usnesením zastupitelstva č. 69/2017 ze dne 18.12.2017 bylo schváleno zadání změny. Usnesením zastupitelstva č. 39/2019 ze dne 30.10.2019 bylo revokováno usnesení č. 69/2017 (schválení zadání změny ÚP) a bylo rozhodnuto o pořízení změny ÚP a o jejím obsahu, a to zkráceným postupem podle § 55a) a § 55b) stavebního zákona.
  • Zastupitelstvo obce Přešťovice usnesením č. 12/2022 ze dne 20.04.2022 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Přešťovice, nabytí účinnosti dne 19.08.2022.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=38950747&RC_ZMENY=1