Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
platná
Datum schválení/vydání: 
23.February 2022
Datum nabytí účinnosti: 
11.May 2022
  • Zastupitelstvo města Volyně dne 30.06.2021 usnesením č. 291/2021/ZM-16 rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
  • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
  • Změna č. 4 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 337/2022/ZM-19 ze dne 23.02.2022.
  • Změna č. 4 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 11.05.2022.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59896