Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
účinná
Datum schválení/vydání: 
14.September 2022
Datum nabytí účinnosti: 
6.October 2022
  • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
  • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice
  • Změna č. 5 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 394/2022/ZM-22 ze dne 14.09.2022
  • Změna č. 5 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 06.10.2022
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62981