Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den,

jaké má radnice další plány s rekonstrukcí resp. s využitím budov Fezka, které v minulosti zakoupila od soukromého vlastníka?
Kolik za tento "nákup" celkem město zaplatilo?
Kolik město ročně platí za režii těchto budov?

Roman

Odpověď: 

Vážený pane Romane,

nemovitost město pořídilo za více než 12 mil. Kč, soubor budov pak byl předán do nájmu městské společnosti TC Přádelna Strakonice, s.r.o. Objekt Přádelny je v současnosti využíván pro skladové účely a zájmovou činnost. V budově podniká několik obchodních společností a zájmových spolků. Objekt má svého správce, který zajišťuje chod budovy a drobnou údržbu. Tržby z nájemného uhradí náklady na správce, účetní firmu, energie a drobnou údržbu. Společnost dosahuje pravidelně zisku v řádu tisíců korun ročně. Město tedy neplatí žádné režie ani provoz těchto budov. Na rekonstrukci budov je hotový projekt včetně stavebního povolení - předmětem projektu je univerzální využití projektu pro vznik start-upů, kanceláří, výstavních prostor, sdílených prostor, vývojových center ap. Součástí projektu jsou i doprovodné činnosti jako kongresový sál, kavárna s výhledem na soutok ap. Tento projekt stál na základě výběrového řízení zhruba 5 mil. Kč. V minulosti bylo zažádáno o dotaci na přeměnu brownfieldu na technologické centrum, ale bohužel žádost byla zamítnuta. Pravidelně jsou sledovány dotační možnosti, zatím se ale  nepodařilo najít vhodnou dotační výzvu. Výroční zprávy a ekonomické ukazatele je možno dohledat na portálu www.justice.cz.

Markéta Bučoková, PR