Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké plány má město s druhou částí ulice Mlýnská. Současný stav chodníků a betonových podpěr domů je katastrofální. Oblast teras pod Hvězdou byl v době výstavby jistě dobrý záměr,
v současnosti slouží jako venkovní WC a místo, kde se shromažďují lidé holdující návykovým látkám, ponejvíce neplnoleté děti. Místo se stává pro běžné obyvatele v podstatě neprůchodné. Bohužel kontrola ze strany městské policie spočívá v průjezdu ulicí automobilem, což samozřejmě nereší to, co se děje v prostoru mezi ulicí a tokem řeky. Stejný problém je i v prostoru schodiště a pasáže Hvězda, které se stalo místem shlukování adolescentů, trávících čas požíváním návykových látek a odhazováním odpadků. Kontrola ze strany městské policie by v těchto místech měla být výrazně častější, právě proto, že jde o neplnoleté osoby.
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,
lokalita terasy Mlýnská je prodána soukromému investorovi, který zde plánuje stavbu obytného domu na rohu ulic Ellerova a Mlýnská. V tuto chvíli je investorem zpracovávána projektová dokumentace na stavbu domu a následovat by mělo vydání stavebního povolení. Součástí stavby bude přeložka páteřní kanalizace, která se nachází na pozemku. Součástí stavby budou i podzemní garáže pro nájemníky a v sousedství domu v přilehlé ulici Mlýnská dojde k rekonstrukci  parkovacích míst, jejichž počet se mírně navýší. Realizací tohoto projektu dojde k zániku teras, které budou nahrazeny nájemním domem o kapacitě zhruba 40 - 50 bytů a zániku problematického a neudržovaného místa, které jinak přitahuje osoby na okraji společnosti.
Samotná ulice Mlýnská by měla projít rekonstrukcí, na niž má město zpracovanou projektovou dokumentaci. Bylo veřejně projednáváno a připomínkováno místními obyvateli. Opakovaně a zatím neúspěšně město žádalo o dotaci na revitalizaci, která by měla proběhnout v součinnosti s výstavbou zmiňovaného obytného domu na místě stávajících teras.
Co se týče pasáže Hvězda, tento objekt je v majetku soukromých majitelů, kteří zde provozují obchody a mělo by být v jejich zájmu udržovat pasáž v čistotě. Nicméně Vaše stížnost bude předána jako podnět městské policii, aby se na danou lokalitu v blízké budoucnosti více zaměřila.
Markéta Bučoková, PR