Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Město zvelebí veřejné prostranství Střela
Dobrý den, rád bych se zeptal ... na Střele prý bude realizováno nové prostranství, leta okolo chodím s pejskem a tak mne to zajímá. Kde je možné zjistit nějaké podrobnosti ? .... stačí internetový odkaz.
Zajímá mne to z toho důvodu, že je zde plánována investice 1200000 korun.... to není málo peněz, určitě na to máte veřejný projekt a bude to přístupné i pro nás cizí ?
Děkuji za odpověď.
K. Nový

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

veškerá zadávací dokumentace je přístupná na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001591/zakazka/540548. Pro informaci přiládám tiskovou zprávu k tomuto tématu.

Tisková zpráva č. 17, ze dne 6. 4. 2023

V loňském roce bylo rozhodnuto o realizaci úpravy veřejného prostranství Střela. V tomto týdnu rada města schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství Střela“ mezi městem Strakonice a Státním zemědělským intervenčním fondem.

I přesto, že nebylo jisté, zda bude dotace poskytnuta, vedení města rozhodlo o zahájení prací na realizaci projektu obnovy veřejného prostranství na Střele. Staveniště bylo předáno dodavatelské firmě PV STAV eu, s. r. o. , Prachatice, která po přípravě staveniště v závislosti na klimatických podmínkách, začne s realizací neodkladně.
Od předání staveniště by mělo být hotovo do 4  měsíců.
Na malé návsi vznikne venkovní posezení v podobě stolů z dřevěného masivu, které bude doplněno o ohniště, mobiliář, ale také technické zázemí jako kontejnerové stání a nezbytné elektropřípojky, včetně hromosvodu. Vystavěna bude i nová stěna oddělující prostor od ostatních pozemků, díky níž vznikne potřebné soukromí pro relaxační zónu. Zároveň zeď poslouží jako zadní stěna budoucího přístřešku.
Podlaha přístřešku bude zhotovena z betonových terasových dlaždic.
Pro zvýšení bezpečnosti bude odpočinkový prostor od ostatní plochy oddělen zábradlím.
Pro místní obyvatele odbor životního prostředí vysadí vánoční strom. 
Náklady na realizaci celkové akce dosáhnou zhruba 1200 000 Kč bez DPH, z toho město obdrží dotaci ve výši 800 000 Kč.
Markéta Bučoková, PR