Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

ÚSEK REGISTRU ŘIDIČŮ

Radka Jungvirtová  č. dveří 5019
Pavlína Slavíková  č. dveří 5019
Věra Šenkýřová  č. dveří 5019

 

Hlavní činnosti pro veřejnost:

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje profesní způsobilost řidiče
 • vydává průkazy řidičům taxislužby, eviduje vozidla taxislužby a dopravce
 • vydává výpisy z karty řidiče a bodového hodnocení řidiče
 • provádí zápisy přestupků v evidenční kartě řidiče včetně bodového hodnocení
 • vydává paměťové karty v systému digitální tachograf
 • vykonává funkci stát. a odborného dozoru na úseku taxislužby
 • Czechpoint
 • vede řízení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • vede řízení o pozbytí ŘO v důsledku dosažení 12 bodů

 

Doklady potřebné k výdeji řidičského průkazu:

 • žádost o vydání ŘP - vytiskne pracovník na přepážce
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)
 • původní ŘP - jedná-li se o výměnu, změnu dat, rozšíření, omezení apod.
 • ŘP cizího státu, jestli se jedná o vydání ŘP dle § 116 zák. č. 361/2000 Sb.

Doklady potřebné k výdeji mezinárodního řidičského průkazu:

 • žádost o vydání MŘP
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)
 • platný ŘP
 • fotografii rozměrů 35x45 mm

Doklady potřebné k udělení oprávnění řidiče taxislužby

 • žádost řidiče
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)

 

Správní poplatky s účinností od 01. 07. 2018

Od 01. 07. 2018 v souvislosti s platností nového zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. jsou účtovány na úseku evidence řidičských oprávnění správní poplatky dle položek 26 a 28 následovně:

Vydání řidičského průkazu   200 Kč
Vydání mezinárodní řidičského průkazu 50 Kč

Změna v řidičském průkazu - poplatek se vybírá při změně jména, příjmení nebo pobytu,

při zápisu údajů - titul, prof. způsobilost

200 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče k CŘP 200 Kč
Paměťové karty do digitál. tachografu 700 Kč
Zrychlená žádost pro vystavení řídičského průkazu (do 5 pracovních dnů) 700 Kč
Průkaz řidiče taxislužby 500 Kč
Vydání evidenční nálepky – vozidlo taxislužby 500 Kč

 

Nový řidičský průkaz je vydáván centrálně ve Státní tiskárně cenin a proto je stanovena dvacetidenní lhůta pro jeho vyřízení. Platnost nového řidičského průkazu je omezena na 10 let. Pro skupiny C1, C, CE, D1, D, DE je platnost 5 let. V případě ztráty nebo odcizení platného řidičského průkazu bude vydáván náhradní doklad na dobu nejdéle 30 dnů, platný pouze na území naší republiky. Úřad tedy nemá možnost vydat plnohodnotný řidičský průkaz (platný v zahraničí) náhradou za ztracený či odcizený ve lhůtě kratší než 20 dnů, pouze při zrychlené žádosti s poplatkem 700 Kč ve lhůtě 5 prac. dnů.