Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Marie Tchorzewská, Miroslav Kavlík   č. dveří 5014
Kateřina Harantová

  č. dveří 5014

Rudolf Slavík   č. dveří 5028

 

ÚSEK ZKOUŠEK ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Výkon státní správy na úseku předpisy o provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků; vyhláška č. 294/2015 Sb.,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zákon č. 247/2000 Sb.  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhláška č. 167/2002 Sb., vyhláška č.156/2008 Sb., kterou se provádí zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

  • Rozhodnutí o vydání, provedení změn a odnětí registrace k provozování autoškoly.
  • Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
  • Odnímá, podmiňuje, omezuje a pozastavuje řidičská oprávnění
  • Přezkušuje z odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění
  • Prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích - BESIP