Jaké jsou činnosti oddělení rozvoje?

Základní činnosti oddělení rozvoje je externí financování projektů a aktivit města Strakonice:

  • monitorování a vyhledávání aktuálních a relevantních dotačních titulů a grantových programů Jihočeského kraje, státu, Evropské unie a dalších
  • komplexní práce při zajišťování podkladů pro financování projektů a aktivit města ze státních zdrojů, fondů EU, zdrojů kraje a dalších externích zdrojů; příprava a vypracování vlastních projektových žádostí města o dotace, granty a příspěvky
  • řízení projektů realizovaných z externích zdrojů, jejich monitoring, vyúčtování, kontroly až do dosažení doby udržitelnosti (cca 5 let od kolaudace každé investiční akce či doby ukončení měkkých projektů)
  • informování potenciálních žadatelů o dotace na území města (resp. v regionu) o možnosti čerpání dotačních prostředků

Pořizování rozvojových dokumentů pro město (rozvojová strategie)

Příprava nových rozvojových záměrů a projektů města a jejich prezentace (rozvojové lokality, investiční příležitosti, průmyslové zóny, cyklostezky atd.)

Spolupráce s obcemi a svazky obcí (4x) – příprava a aktualizace rozvojových dokumentů jednotlivých svazků obcí

Programy LEADER+ a LEADER ČR, Místní akční skupina LAG Strakonicko

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...