Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor životního prostředí
Aktuální frekvence a trasy svozu směsného komunálního odpadu
Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
Application for Issue of Fishing Licence
Hlášení o odpadech
Jak mám postupovat při likvidaci stavebního odpadu vzniklého při stavebních úpravách, demoličních pracích nebo novostavbách?
Jak postupovat při žádosti o vydání rybářského lístku (RL)?
Jak postupovat při žádosti o vydání rybářského lístku pro cizince?
Jak postupovat při získání loveckého lístku?
Jak postupovat při zjištění úniku závadných látek do řeky či potoka?
Kam se obrátit, když pocítíte potřebu doplnit kontejnery na tříděný komunální odpad v blízkosti vašeho bydliště?
Kam se obrátit, když zjistím, že na kontejneru na tříděný odpad chybí nálepka označující konkrétní druh odpadu?
Kam se obrátit, když zjistíte na území města černou skládku nebo přímo uvidíte, že někdo odkládá odpad mimo místa k tomu určená?
Kde najdu kontejnery na oleje z domácností, textil a drobné elektrozařízení ?
Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny
Lov na nehonebních pozemcích
Na koho se obrátit v případě, že nejste spokojeni s čistotou města a údržbou zeleně (neposekané trávníky, nepořádek v ulicích, rozsypané odpadkové koše, vandalismus ve městě a jiné)?
Ochrana ovzduší
Oddělení ekologie krajiny
Oddělení odpadového hospodářství
Oddělení vodního hospodářství
Plán odpadového hospodářství města Strakonice
Podmínky pro kácení stromů a keřů
Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO), kontrola kotlů, dotace
Sběrný dvůr
Sečení trávy ve městě
Strojní čištění města
Svoz bioodpadu
Zpětný odběr některých výrobků