Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

 • v rámci samostatné působnosti města zajišťuje hospodaření s bytovým fondem v majetku města
 • vede evidenci bytových domů a bytových jednotek
 • eviduje a vyřizuje žádosti o nájem bytové jednotky
 • vyřizuje oznámení o zániku společného nájmu bytu
 • vyřizuje žádosti o podnájem bytové jednotky
 • vyřizuje žádosti o přechod nájmu bytové jednotky
 • vyřizuje prodej bytových jednotek
 • zajišťuje vyjádření ke stavebním úpravám v bytových jednotkách v majetku města

 

Formuláře:

 • žádost o nájem bytu
 • žádost o podnájem bytu
 • žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
 • oznámení o zániku společného nájmu bytu

 

Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a podat?

Jednotlivé formuláře žádostí je možné si vyzvednout a vyplněné podat na Městském úřadě ve Strakonicích, na odboru majetkovém, úseku bytovém (odbor sídlí ve 2. patře v nádvorní budově - Na Stráži 137)
 

Jaké doklady jsou požadovány?

Dle konkrétních situací žadatelů v souladu se Zásadami o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice, v souladu s přijatými usneseními rady města a s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. oz v platném znění.
Pro ostatní korespondenci (např. žádost o vyjádření ke stavebním úpravám nebo žádost o prodej bytu po uskutečněné privatizaci), týkající se bytových záležitostí občanů nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.

V případě prodeje bytu do vlastnictví žadatele, je konkrétní formulář žádosti včetně informace o bytové jednotce s uvedením termínů prohlídek a termínu odevzdání žádosti umístěn na těchto stránkách níže.

V neposlední řadě konkrétní individuální záležitosti občanů jsou řešeny osobním kontaktem na bytovém úseku MěÚ Strakonice.