Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

14. 1. 2014

Město už 14 let obdarovává nové občánky

Na Městském úřadu ve Strakonicích v loňském roce přivítali 262 nových občánků. Jako „dárek do kolébky“ dostali šek v hodnotě 5 000 korun. Tato tradice obdarování nových strakonických občánků má za sebou již 14 let. První miminka, která od města dostala finanční dar, se narodila v roce 2000.

„Na konci roku 1999, to byla ta doba, kdy se města různě trumfovala, jak obdarují prvního občánka roku 2000, jsme se rozhodli, že odměníme všechny děti, které se v tom roce narodí, protože nám na všech záleží stejně,“ vzpomíná starosta města Pavel Vondrys. A tak strakonické děti narozené na prahu nového milénia dostaly 500 korun. O rok později už byla tato částka navýšena na 5 000 Kč. Nárok na ně od té doby má každý nový občánek Strakonic, jehož maminka je zde hlášena k trvalému pobytu a rodiče nepatří mezi dlužníky města.

(PR)

obrázek
02. 1. 2014

Na jednotce intenzivní péče budou nové monitory

Příspěvek ve výši 1 000 000 korun pro strakonickou nemocnici schválilo na svém posledním loňském jednání zastupitelstvo města. Nemocnice Strakonice a. s. poskytnuté prostředky použije k obnově dosloužilé zdravotnické techniky na interním oddělení, konkrétně k zakoupení čtyř monitorů pro jednotku intenzívní péče. Rozpočtové opatření bude kryto z položky příjmy z dividend.

13. 12. 2013

Ve městě se stavby nezastaví ani v letošním roce.

Strakoničtí zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2014. Výše předpokládaných příjmů a výdajů činí 432,65 milionu, resp. 389,56 milionu korun. Nejvýznamnější investicí příštího roku z hlediska výdajů bude pokračující rekonstrukce úpravny vody v Pracejovicích.

Náklady na výše uvedenou stavbu činí zhruba 152 milionů korun, získaná dotace pokryje 88 milionů. V městském rozpočtu je na podíl města vyčleněno pro příští rok 60 milionů korun.

Za velmi důležité, i když rozpočet významně nezatíží, považuji rovněž stavební úpravy propojovacího krčku Základní školy Dukelská,“ říká starosta Pavel Vondrys. Na tuto akci jsou vyčleněny 4 miliony korun. Další podstatnou a především dlouho očekávanou investicí by měl být podíl města na vybudování kruhové křižovatky na Katovické ulici před vjezdem do Strakonic, které předznamená výstavbu dlouho očekávaného obchvatu.

Z jednání na Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad jsme se včera dozvěděli o tom, že Strakonice získají dotace na další své projekty – jde například o dopravní napojení našich průmyslových zón Na Jelence a U Blatenského mostu a další část revitalizace strakonického hradu,“ dodává starosta. V rámci poslední jmenované akce by měl být opraven objekt, v němž sídlí dětské oddělení Šmidingerovy knihovny a studna na druhém hradním nádvoří by měla být vyhloubena. Nejen pro archeology to bude velmi zajímavé.

obrázek
11. 10. 2013

Jehlou a bavlnkami ztvárnil symboly Strakonic

Vyšívaný obraz se symboly Strakonic – Švandou dudákem a věží Rumpál daroval vedení města pan Vasil Pida. Obraz doplnil rovněž textem o historii města a dudácké tradici.

Osmasedmdesátiletý rodák z Podkarpatské Rusi začal vyšívat už jako devítiletý chlapec, ruční práce se učil od maminky.„Ale uměl jsem i zlobit,“ usmívá se pan Pida. „U nás tenkrát žádné časopisy s předlohami k vyšívání nebyly, a tak jsem mamince pomáhal vytvářet vlastní. Já byl jediný ze vsi, který to uměl. Sousedky si je pak vzájemně vyměňovaly.“

Do Strakonic přicestoval původně za prací, našel tu svou životní partnerku a nový domov. Dnes žije v Domově pro seniory v Lidické ulici. I přes zdravotní potíže se stále věnuje svému koníčku vyžadujícímu velkou dávku trpělivosti, zručnosti a citu pro barvy.

"Chtěl jsem vytvořit něco, co je symbolem Strakonic a připomenout historii strakonického hradu, která sahá až do 12. století,“ uvádí pan Pida ke svému obrazu. Ten vytvořil s drobnými odlišnostmi dvakrát – jednou pro domov a podruhé pro město. „Byla to těžká práce, předloha nebyla z časopisu, kombinoval jsem motivy a barvy podle svých představ. Měl jsem ale pomocníky, kteří mně přinesli fotografie hradu, obrázek dudáka a staré dokumenty k historii Strakonic. Chtěl bych jim takto poděkovat.“ 

Vyšívaný obraz, na němž Vasil Pida s jehlou a bavlnkami pracoval několik měsíců, zdobí od 10. října prostory strakonické radnice.

(PR)

11. 7. 2013

Systém pomůže oklamaným zákazníkům domoci se svých práv

Na živnostenských úřadech začal fungovat systém Spotřebitelského ombudsmana. Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Je to označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem při předváděcích akcí, na nichž je za použití nekalých obchodních praktik spotřebitelům vnucováno zboží, které ve skutečnosti nepotřebují.

Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, kterým založí případ, jenž bude dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele.

Pokud se spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou organizaci přímo sám, jsou mu zde k dispozici kontakty na takové organizace, která se zabývají ochranou spotřebitele. Spotřebitelé mohou případně využít publikovaných vzorů.
Rozhodne-li se občan dále věc vyřizovat sám, může postupovat podle informací uvedených na webových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/ kde jsou umístěny formuláře příslušných podání a kontakty na spotřebitelské organizace a jejich poradny.

 

Kontakt na spotřebitelské organizace v Jč. kraji:

1. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Poradna České Budějovice

adresa: Senovážné nám. 13, 370 01 České Budějovice

otevírací doba: pondělí 10 - 14 hod., středa 14 - 18 hod., čtvrtek 10 - 14 hod.

kontaktní osoba: Libuše Oulehlová,

tel.: 386 353 542, mobil: 608 032 385, oulehlova@asociace-sos.cz

Poradna Tábor

adresa: Vančurova 2904, 39001 Tábor

otevírací doba: každé 1. a 3. úterý v měsíci, 13 - 17 hod.

kontaktní osoba: Libuše Oulehlová,

tel.: 386 353 542, mobil: 608 032 385, oulehlova@asociace-sos.cz

2. Sdružení českých spotřebitelů - RKM Volyně

adresa: Nám. Svobody 34, 387 01 Volyně

Provozní doba: pondělí, středa, pátek: 15 – 17 hod.

kontaktní osoba: Pavla Valhodová  tel.:775 061 622, paja@studioatlantic.cz

 

Věříme, že takto nastavený systém bude účinným nástrojem pro ochranu spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní efektivní a bezplatnou ochranu jeho práv porušených nepoctivými obchodníky v průběhu tzv. předváděcích akcí.

Nicméně i přes uvedené doporučujeme všem spotřebitelům se předváděcích prodejních akcí raději neúčastnit, zboží či služby nekupovat ani u tzv. podomních či pouličních prodejců a volit raději jistější formy nákupu zboží či služby např. v kamenných provozovnách, kde má spotřebitel dostatek času si zboží prohlédnout, nechat si zboží předvést, případně porovnat jeho cenu a kvalitu v jiných provozovnách a má zde také lepší možnost zboží i reklamovat. Rozhodně v každém případě zboží nenakupovat pod jakýmkoliv časovým či finančním nátlakem.

03. 7. 2013

Jednání zastupitelstva se koná 10. července

Výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb k refinancování stávajících úvěrů města a majetkové záležitosti budou na programu 17. zasedání zastupitelstva. Uskuteční se ve středu 10. července od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.

obrázek
29. 4. 2013

Rekordní počet návštěvníků přivítal léto ve Strakonicích

Strakonické vítání léta, které se konalo tuto sobotu na strakonickém hradě již podesáté, přilákalo rekordní počet cyklistů i dětí. Na tři trasy dlouhé 13, 35 a 54 kilometrů se vydalo celkem 194 cyklistů. Také o soutěž pro děti - Pochod kapra Jakuba - byl letos mimořádný zájem, zapojilo se do ní 195 dětí, tedy o 75 více, než v loňském roce.

Na dvou pódiích na druhém nádvoří strakonického hradu se vystřídali profesionální umělci i zdejší tanečníci z klubu RM Dance a tanečních kroužků Domu dětí a mládeže Strakonice. Nejmenší potěšila pohádka divadla Kos Jak se Janek nemohl rozhodnout a vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška a jeho asistentky Hanky Mašlíkové, který si vybral i několik pomocníků z hlediště. Přes chvilkovou nepřízeň počasí vystoupil také klaun Fíla se svou školou žonglování. Program zakončil koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu, na nějž si počkalo kolem 300 lidí.

Petra Měšťanová, Městské informační centrum

26. 4. 2013

Seniorské infocentrum rozšíří služby

O vytvoření příznivého společenského prostředí pro dříve narozené a jejich rovnoprávné postavení bude usilovat Rada seniorů ve Strakonicích, kterou jako svůj poradní orgán ustanovili radní města. První schůzka nové petičlenné rady se uskutečnila v polovině dubna.

„Jako hlavní bod jsme si určili činnost Informačního centra seniorů, propagaci a dostatečnou informovanost o všem, co je spojeno se životem seniorů ve městě,“ říká předsedkyně Rady seniorů Ivana Parkosová. Výrazně by se tak měla rozšířit nabídka seniorského infocentra v Ellerově ulici. Aktivity rady postupně pokryjí také další oblasti života ve městě.

Členy strakonické Rady seniorů jsou Marcela Vacková, Marie Komanová, Jaroslav Petráš a Stanislav Venclík.

obrázek
20. 3. 2013

Projekt ovlivnily připomínky a podněty obyvatel lokality

Především obyvatelům bytových domů čp. 481 - 484 a 490 - 493 v Dukelské ulici a čp. 211 a 212 v ulici Stavbařů  je určena prezentace projektové dokumentace k revitalizaci vnitrobloku, resp. okolí uvedených objektů. Prezentace se uskuteční 25. března od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.

Půjde o třetí a zřejmě poslední setkání nad projektem, který byl postupně na základě připomínek občanů upravován.