Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otevření mostu Jana Palacha
22. 7. 2022

V neděli 24. 7. 2022 vpodvečer bude rekonstruovaný most Jana Palacha přes Volyňku otevřen pro osobní dopravu.

Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a tím bude uzavírka hlavního průtahu městem ukončena.

Nedostatek stavebního materiálu způsobil lehký posun termínu dokončení, přesto děkujeme dodavatelské firmě za odvedenou práci.

A všem řidičům děkujeme za trpělivost a pochopení.

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí
22. 7. 2022

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e žadateli – městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Velké náměstí ve Strakonicích, před domem č.p. 55.

Úplná uzavírka se povoluje z důvodu opravy prahu na komunikaci před domem č. p. 55.

Uzavírka se povoluje od 25.7.2022 do 31.7.2022.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS, a.s., Strakonice ze dne 21. 6. 2022 se uzavírka dotkne linky MHD 385004 Strakonice, aut. nádr. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, aut. nádr.

Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny po stanovené objížďce Katovická ulice – Husova – Radomyšlská a dále dle platného jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice, Velké náměstí.

21. 7. 2022

Oznámení o provádění prací v komunikaci – chodníku – ul. Podsrpenská 100
Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme nuceni uskutečnit dne 21.07.2021 práce v komunikaci (chodníku) v ulici Podsrpenská pro odstranění závady na vodovodním potrubí DN 90 PE.
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na

- obnovení dodávky pitné vody v lokalitě

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Uzavření silnice I/22 v úseku železničního přejezdu Poříčí
08. 7. 2022

Zítra 9. 7. 2022 bude v podvečerních hodinách uzavřen železniční přejezd na silnici I/22 Poříčí. Uzavírka potrvá zhruba týden. Objízdná trasa je uvedena v příloze.

Stavbou nebude možný průjezd. Prosíme řidiče o dodržení objízdné trasy.

Z důvodu poškození železničního přejezdu vlivem dešťových srážek bude dne 9. 7.2 022 havarijně uzavřena silnice I/22 v místě železničního přejezdu P 1173 „Na Poříčí“ – v úseku Katovice - Horažďovice.

Předpokládaný konec prací - do 17. 7. 2022 dle stavu podloží a klimatických podmínek.

Odkaz na žel. přejezd: https://mapy.cz/s/robajunalu

Průjezd stavbou není možný. Objízdná trasa značena po II/188 – I/20 přes Blatnou a I/4 Strakonice.

Prodloužení uzavírky mostu přes Volyňku
07. 7. 2022

Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace I/22 Strakonice - oprava mostu přes Volyňku

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství o úplné uzavírce provozu na silnici I/22 Strakonice v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 22-038 přes řeku Volyňku v ulici Komenského.

Termín úplné uzavírky 4. 7. - 24. 7. 2022.

Ve dnech 18. - 24. 7. 2022 bude osobní linková doprava vedena již skrze uzavřený úsek silnice I/22 po mostě.

Provoz automobilové dopravy bude obnoven po 24.7.
Chodci i nadále budou využívat náhradní lávku. 

Nadále platí výlukové jízdní řády do 17. 7. 2022.

Znění naleznete v příloze.

Přerušení dodávky pitné vody - 16. 7. 2022
07. 7. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat bude v sobotu 16.7.2022 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Bezděkovská a Komenského. Cisterna s vodou bude přistavena v každé ulici.

Upozornění na rizikové kácení dřevin
04. 7. 2022

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Během dnešního dne - pondělí 4. 7. 2022 proběhne další kácení rizikových stromů v oblasti jižního svahu Šibeničního vrchu, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů
29. 6. 2022

 Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vzhledem k aktuálním předpovědím počasí a varováním před přívalovými dešti, stále trvá nebezpečí pádu stromů v důsledku podmáčeného podloží předchozími přívalovými dešti.

Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí a raději omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí riziko pádu stromů.

Výstražné informace ČHMU varují před vysokým stupněm nebezpečí bouřek a povodní.

Děkujeme, že dbáte doporučených opatření.  

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Varování - nebezpečí pádu stromů
28. 6. 2022

 V A R O V Á N Í !!!

 

V důsledku aktuálních klimatických podmínek je městem Strakonice vydána výstraha před možným pádem stromů v důsledku podmáčení podloží v kombinaci se silným větrem. Jedná se o lokality Podskalí a cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov.

Důrazně doporučujeme nevstupovat do jmenovaných lokalit. Jakýkoliv pohyb v nich je na vlastní nebezpečí.

Místa budou označena páskami varujícími před vstupem. Výstraha platí do odvolání.

ČHMÚ i na dnešní odpoledne a večer vydal výstrahu před silnými bouřkami

https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html