Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Upozornění na kácení stromů - 15. 6. 2022
15. 6. 2022

 

Ve středu 15. 6. proběhne kácení rizikových stromů v oblasti Šibeniční vrch, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka. Zpracování proběhne na jižním svahu vrchu od 8:00 do 15:00 hodin.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Osvědčení o úspoře emisí
07. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 za třídění odpadů

Město Strakonice získalo od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2021. Byl prokázán environmentální přínos celého systému třídění a recyklace využitelných komunálních odpadů v ČR. V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

A jak přispělo naše město ke snížení „uhlíkové stopy“?

Díky rozvoji a provozu systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. také přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje 2 251,089 tun CO2 ekv. (CO2 je jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů přirozeného původu přispívající k tzv. skleníkovému jevu) a v energii jsme ušetřili 39 770 935 MJ.

Se společností EKO-KOM, a.s. má město uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy a vykázaného množství vytříděných využitelných komunálních odpadů  získává město nárok na odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Výše odměny je přímo úměrná množství vytříděných odpadů. V roce 2021 jsme ve městě Strakonice vytřídili celkem 1 979,781 t využitelných komunálních odpadů. Město tím tedy získalo do svého rozpočtu 3 519 007,00 Kč. Takto získané prostředky se využívají pro pokrytí nákladů spojených se sběrem využitelných složek komunálních odpadů.  

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Nové jízdní řády MHD
02. 6. 2022

Nové jízdní řády MHD naleznete na webových stránkách společnosti ČSAD STTRANS - www.sttrans.cz, na FB profilu města Strakonice a dále jsou k dispozici v tištěné formě na podatelně Městského úřadu Strakonice.

DO 17. 7. 2022 PLATÍ VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY KVŮLI OPRAVĚ MOSTU JANA PALACHA

Pozvánka na veřejné projednání revitalizace lokality Na Ohradě
02. 6. 2022

Vedení města Strakonice si vás dovoluje pozvat na setkání,

při kterém bude diskutována rekonstrukce ulice Na Ohradě a s tím souvisejících objektů.

V řešení budou následující oblasti:

  • městský parter
  • zlidštění komunikace
  • zeleň, parkování
  • kontejnerová stání

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 22. 6. 2022 OD 16:00 HODIN V ZŠ DUKELSKÁ

 

Revolution Train - 26. 5. 2022
23. 5. 2022

Revolution Train

Ve čtvrtek 26. května přijede do Strakonic protidrogový vlak - Revolution Train - jedna z nejlepších protidrogových prevencí.

Zájemci z řad veřejnosti, rodiče s dětmi od deseti let věku, teenageři i dospělí mohou do vlaku zavítat od 15.30 do 18 hodin. Pokud by si chtěl někdo prohlídku s autentickým příběhem o drogově závislých předem domluvit, může kontaktovat Nadaci Nové Česko, která vlak provozuje, na telefonním čísle 608 405 080, nebo na e-mailu rajnochova@revolutiontrain.cz.

Strojní čištění - 12. a 13. 5. 2022 - změna
06. 5. 2022

Z provozních důvodů dojde ke změně harmonogramu strojního čištění města Strakonice. Ve čtvrtek 12. května proběhne úklid celého sídliště Mír, tedy ulic Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická, Spojařů a parkoviště u Telecomu. V pátek 13. května se budou uklízet Rennerovy sady." Od pondělí 16. května se bude s úklidem pokračovat podle původního harmonogramu beze změn.

OD PONDĚLÍ 9.5 DO STŘEDY 11.5 - úklid dle harmonogramu beze změny:

  9. 5. Na Stráni, Nad Školou, Povážská od ul. Hraniční, B. Havlasy

10. 5. Václavská, Českých lesů, Šumavská stará část, Hallova, Hraniční dolní část

11. 5. Lesní (zast. část), Přední Ptákovice, K. Dvořáka, Bučkova, Trachtova

Květnové oslavy osvobození Na Dubovci
02. 5. 2022

Pozvánka na oslavu výročí osvobození - 6. května ve 14:30 hodin u pomníku Na Dubovci.

Květnové oslavy - kolona vozidel
02. 5. 2022

Ve čtvrtek 5. května projede městem tradiční kolona Klubu 3. americké armády s válečnou technikou.

Příjezd kolony na Velkém námestí se očekává ve 14:00 hodin.

Smokeman zasahuje
28. 4. 2022

Smokeman zasahuje

5. května od 9 do 16 hodin na rampě před městským úřadem.

Vzdělávací show o tom, jak správně topit. Pojízdná kotelna, která přijede do našeho města, nabídne praktické ukázky, jak správně topit. Veřejnost se může seznámit s tím, jak si doma stanovit s jakou účinností provozujeme svá spalovací zařízení, ale i to, co nejvíce ovlivňuje vlastnosti kouře vycházejícího z našich komínů. Show ukáže, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat.

Ani děti se během praktických ukázek nudit nebudou. Bude pro ně připravena řada zajímavých úkolů. Například ten, při kterém děti samy měřením zjistí, kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Oblíbeným pokusem je znázornění inverze v akváriu.

Přijďte se pobavit a poučit.