Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
03. 10. 2023

 

Samotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek hned na místě během několika minut.

,,Stala se vám v minulosti nějaká situace, která by mohla být považována za rizikovou z pohledu přenosu infekční nemoci? Nechráněný sex, střídání partnerů, užívání drog, neodborný piercing či tetování? Nebo máte nového partnera a chcete mít jistotu? A máte patnáct minut? Tak přijďte na testy do sanitky,“ zve na bezplatné testování vedoucí Kontaktního centra PREVENT ve Strakonicích Bc. Pavla Vacíková.

Mobilní testování pro veřejnost zajišťuje PREVENT 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Bezplatné testování podpořila společnost AbbVie.

obrázek
19. 9. 2023

Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č. 274/2002 Sb. § 9 odst. 5 a 6

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu přepojování vodovodního řadu v kolektoru dojde k přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 28.9.2023 od 8:00 hodin v ul. Pod Hradem, Kalvárie a v Lipkách a předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 16 hodin.
Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.
Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.
Děkujeme za pochopení

Technické služby Strakonice, s. r. o.

Dům kultury Strakonice
15. 9. 2023

Mimořádné jednání rady města odsouhlasilo okamžité zadání opravy vzduchotechniky a klimatizace v Domě kultury Strakonice. Jde o přímé zadání zakázky na provedení havarijní opravy, bez které je využívání prostorů domu kultury značně komplikované. Nicméně, zakázka je v tuto chvíli zadána a bude se s okamžitou platností řešit. Což v důsledku znamená, že do dvou týdnů budou klimatizace a vzduchotechnika opraveny.
Tímto se vedení kulturního domu omlouvá za vzniklé komplikace a všem návštěvníkům kulturních programů předem děkuje za pochopení a trpělivost.

obrázek
14. 9. 2023

V neděli 1.10.2023 bude sběrný dvůr U Blatenského mostu pro veřejnost uzavřen.

Prohlídka městem při úplňku
14. 9. 2023

Pozvánka na prohlídku městem při úplňku 29. září ve 20 hodin u altánu v Rennerových sadech.

Teplárna Strakonice, a. s.
08. 9. 2023

Město Strakonice, IČO 00251810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen „Hlavní akcionář“), které je akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s., IČO 608 26 843, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice (dále jen „Společnost“) a na základě jehož žádosti byla svolána a dne 29.06.2023 se konala valná hromada Společnosti, v jejímž průběhu bylo v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), přijato rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech akcií představujících majetkovou účast na Společnosti na Hlavního akcionáře jako nabyvatele za znaleckým posudkem stanovenou cenu, tímto oznamuje, že dne 28.08.2023 bylo Hlavnímu akcionáři doručeno uplatnění práva na dorovnání poskytnutého protiplnění vytěsněným akcionářem ve smyslu § 390 ZOK.

Řádným zveřejněním tohoto oznámení počíná běžet promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání protiplnění před soudem ve smyslu citovaného ustanovení ZOK.

 

Ve Strakonicích 31. srpna 2023

Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Soutěž Šumavou 2023
06. 9. 2023

Soutěž je určena pro historické soutěžní a trialové motocykly do roku výroby 1975 ( Motocyklová mezinárodní Soutěž Šumavou se původně konala v letech 1961-1968 ). Soutěž se jede za běžného silničního provozu na silnicích II. třídy, a po polních a lesních cestách mezi obcemi, z větší části po původní trati z let 1961-68. Je rozdělena na dvě etapy, celková délka cca 135 km. Start první etapy a cíl druhé etapy je na 2. hradním nádvoří ve Strakonicích, cíl první etapy a start do druhé je pak v obci Zdíkov.

Tajemství a smysl života
31. 8. 2023

V devátém čísle Zpravodaje vychází rozhovor se strakonickým rodákem, režisérem a tvůrcem nevšedního snímku, Petrem Vachlerem.

Součástí zajímavého povídání je pozvánka na besedu a promítání neméně zajímavého filmu o hledání smyslu života. V kině Oko je premiéra naplánována na 22. a 23. září. 

Více se dozvíte na stránkách Zpravodaje.

Sportovní hry seniorů
30. 8. 2023

VII. Sportovní hry seniorů - 12. 9. 2023, od 13:00 hodin

V prostorách Panské zahrady již posedmé změří síly senioři.

Přijďte je podpořit a pobavit se.