Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Strakonice, ty prostě musíte prožít
27. 9. 2022

Nové propagační video představuje na téměř pětatřiceti kilometrech čtverečních se rozprostírající Strakonice jako město, které zosobňuje barevné místo pulzující v dynamickém rytmu stvořené pro rodinný, společenský, ale i pracovní život. Místo, které proto, abyste ho pochopili, prostě musíte prožít. Přijďte to zkusit.  

O jeho vznik se postaraly pracovnice oddělení podpory kultury a sportu. Mrkněte, jak se jim to povedlo. 

Připomínky k jízdním řádům MHD
27. 9. 2022

Připomínky k MHD

V tuto chvíli se začínají sestavovat nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Pokud byste chtěli přispět svou zkušeností ke změně konkrétních spojů, prosíme o připomínky nejpozději do 20. října 2022 na e-mailovou adresu garbiela.turkova@mu-st.cz.

Děkujeme.

Upozornění na vstup do volebních místností č. 6 a 7
23. 9. 2022

Oznámení pro občany - v souvislosti s rekonstrukcí ulice Zvolenská je ztížený přístup do volebních místností č. 6 a 7

Do volební místnosti č. 6 v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad bude ve dnech voleb problematický přístup z důvodu opravy ulice Zvolenská. Místnost zůstává stejná, ale přístup do ní nebude z ulice Zvolenská, nýbrž z ulice Krále Jiřího z Poděbrad. Vcházet se bude v místě přerušeného plotu u sochy krále Jiřího z Poděbrad, projde se po vyštěrkované cestě směrem ke školní jídelně.

Ztížený bude i přístup k volební místnosti č. 7 ve Sportovní hale a to z důvodu uzavření spojovací uličky mezi komunikacemi Zahradní a Máchova. Nejsnazší cesta vede po pěšině mezi panelovými domy a areálem gymnázia.

Omezení težby písku v pískovně v Holi
22. 9. 2022

Oznámení o omezení těžby písku v pískovně v Holi

 

Od 1. října 2022 bude těžba a prodej písku probíhat vždy v sudý týden v úterý od 7:00 do 13:00 hodin.
 
Další informace k provozu pískovny získáte na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).
 
Na stejných telefonních číslech lze také sjednat ve výjmečných případech individuální těžbu a prodej písku mimo provozní dobu pískovny.
 
Aktuální cena kopaného písku: 202 Kč/tunu (včetně DPH).

Městský úřad získal zlaté ocěnění
22. 9. 2022

„Veřejná služba je služba vám, občanům. Naší vizí bylo a je, přiblížit a otevřít úřad občanům, proto podporujeme vzdělávání úředníků“, sdělil starosta Břetislav Hrdlička.

Všem kolegyním a kolegům, kteří se do projektu vzdělávání ESO zapojili a ještě stále zapojují, za aktivní přístup a ochotu a snahu zdokonalovat své znalosti a dovednosti, poděkovala i tajemnice úřadu Martina Kotrchová.

Tajemnice úřadu převzala ocenění v prostorách Valdštejnského paláce z rukou výkonné ředitelky SMO ČR Radky Vladykové.

Od roku 2018 realizuje Svaz měst a obcí vzdělávací projekt „Efektivní správa obcí“ s cílem zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy formou bezplatných vzdělávacích prezenčních i distančních kurzů. Projekt je financován Evropským sociálním fondem.

Milostivé léto 2
06. 9. 2022

Akce Milostivé léto je časově omezená. Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022.
Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

Oznámení o uzavření sběrného dvoru dne 25. 9. 2022
05. 9. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 25. 9. 2022 bude z důvodů konání Václavské poutě uzavřen sběrný dvůr.
Děkujeme za pochopení.

Strakonice chystají finanční pomoc seniorům a rodinám s dětmi
31. 8. 2022

Tisková zpráva č. 47, ze dne 25. 8. 2022

Rada města ve středu 24. srpna rozhodla a doporučila zastupitelstvu schválit podporu města Strakonice strakonickým seniorů a rodinám s dětmi do tří let a dětí s hendikepem v souvislosti
s enormním nárůstem cen energií.
Strakonice tak finančně podpoří jmenované skupiny částkou převyšující 7 000 000 korun.
Předpokládá se, že zářijové zastupitelstvo program podpory schválí.
Veškerou administrativu a výplatu finanční pomoci zajistí pro občany Strakonic pracovníci Městského úřadu Strakonice. S oficiálním příjmem žádostí se započne 3. 10. 2022.

Výše finanční pomoci činí v případě podpory dětí s trvalým pobytem ve Strakonicích do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči 4 000 Kč. V případě seniorů, opět žijících trvale ve Strakonicích, je to pro samostatně žijící poživatele důchodu 4 000 Kč, pro seniory ve společné domácnosti pak 3 000 Kč.
Předpokládá se, že bude nezbytné zpracovat přes 2000 žádostí strakonických občanů.
V současné době pracovníci městského úřadu připravují nezbytné formuláře, které bude potřeba ze strany žadatelů vyplnit. Vše se organizačně připravuje tak, aby v polovině září po jednání zastupitelstva proběhla informační kampaň, kdo všechno bude moci žádat o tuto finanční pomoc a jaké doklady spolu se žádostí bude muset předložit. Žádosti o finanční pomoc bude možné podávat na městský úřad od pondělí 3. 10. 2022.
Vyplácení pomoci pak bude následovat po zpracování žádosti a ověření všech údajů v žádosti uvedených.
Postupně budeme strakonické obyvatele seznamovat s jednotlivými kroky podpory. Doporučujeme sledovat městský Zpravodaj, městské webové stránky nebo radniční Facebook, tam všude budou postupně zveřejňovány potřebné informace.

Město Strakonice chce pomoci svým obyvatelům, zejména pak seniorům a rodinám s malými dětmi, překonat současnou tíživou situaci a připojuje se tak k programu Jihočeského kraje na pomoc našim občanům.

 

Ing. Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

24. Mezinárodní dudácký festival - 25. - 28. 8. 2022
24. 8. 2022

24. Mezinárodní dudácký festival - 25. - 28. 8. 2022
MDF Strakonice patří svým rozsahem a kvalitou mezi nejvýznamnější folklorní festivaly na světě. Každý ročník festivalu je příležitostí k setkání a vzájemnému poznání souborů i jednotlivců, kteří prezentují dudy v původním provedení. Účinkující spojuje láska k tradici a lidovému umění.