Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jana

Otázka: 

Dobrý den, prý jsou zastaveny práce na obchvatu. Z jakého důvodu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

práce na obchvatu zastaveny nebyly, neboť ještě nezačaly. Patrně máte na mysli přípravné práce tytu odstranění porotů. Tyto práce byly již provedeny a nyní se čeká na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby. To již není v gesci města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je v plánu opravit 3 ks laviček na konci ulice Mlýnská (směrem ke školce v Lidické - bývalé dětské hřiště). Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za váš podnět, který jsem předala k rukám architekta města v jehož gesci údržba laviček je. V příštím týdnu místo osobně navštíví a prověří stav laviček.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den, na sídlišti 1. máje chybí jedna houpačka na dětském hřišti. Chtěla jsem se zeptat, zda je v opravě nebo ji někdo vzal? děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

sedák houpačky s ohrádkou pro malé děti někdo zničil. Technické služby tedy zničený segment odstranily a nyní se čeká na zaslání nového kusu od výrobce. Jakmile jej technické služby obdrží ihned bude namontován a houpačka zprovozněna.

Bohužel i s takovými věcmi je nutné se vyrovnávat. Je otázkou, proč někomu vadí sedák na dětské houpačce...?

Markéta Bučoková, PR

 

Jan Houska

Otázka: 

Dobrý den, jak to vypadá s vybudováním parku v oblasti Na Jezárkách? Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

na podzim loňského roku byla do této lokality navezena skrývka ornice ze stavby výrobní haly společnosti Denios. Následně byla hrubě rozložena a v letošním roce se počítá s její úpravou tak, aby mohla být oseta travní směsí. Následovat bude odstranění náletů a zajištění náhraní výsadby.

V této chvíli je ve hře zjednodušený projekt na vybudování parkové úpravy lokality, kde by mělo být využito možných dotačních titulů na výstavbu komunikační sítě. Jsou oslaveny organizace, školy a pod. na pomoci při zajištění výsadby. Zvažuje se např. vznik "aleje studentů". Jde o projekt podporující zapojení obyvatel do tvorby tváře města s podporou sounáležitosti k místu v němž žijí.

Tato varianta bude jednodušší, účelná a plně vyhovující obyvatelům, neboť bude utvářena společně s jejich přispěním.

Podrobně budeme o vývoji situace informovat ve Zpravodaji města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Jan Bartoš

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné navázat na dobrou myšlenku podchodu pod kolejištěm vlakového nádraží ve Strakonicích i dalšími kroky na straně u hřbitova? Mám na mysli zejména osvětlení. Nešlo by využít kupříkladu betonových sloupů elektrického napětí na severní straně hřbitova, kde by tři instalované lampy již téměř stačily? Co také udělat nějaký chodník? Děkuji za odpověď. Jan Bartoš

Odpověď: 

Dobrý den,

na všem co zmiňujete se intenzivně pracuje. V současné době se řeší oprava přístupové komunikace u hřbitova, která byla porušena v důsledku rekonstrukce kolejiště. Stejně tak osvětlení po městě je v řešení. V průběhu měsíce dubna se bude podávat žádost o dotaci na rekonstrukci a  vybudování nových sloupů veřejného osvětlení. Nejedná se o malé investiční částky a  vedení města nechce prohlubovat zadlužování městské pokladny. Proto se hledají alternativní zdroje financování a z pohledu občanů se může jevit tento stav jako velmi pomalý. Nicméně je snahou neustále zlepšovat a každé podnětné upozornění je přínosem, žádné není opomenuto a vedení města za každé takové děkuje.

Markéta Bučoková, PR

Jan Bartoš

Otázka: 

Chtěl jsem se zeptat co bylo příčinou výpadku elektrického proudu v sobotu 30.1.2016 večer na sídlišti Šumavská. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

tato otázka by měla směřovat na dodavatele energie, není v kompetenci města.  Plánované odstávky jsou s předstihem vyhlašovány městským rozhlasem a anoncovány v dením tisku. Neplánované odstávky způsobené náhlou poruchou či povětrnostními vlivy není možné předem avizovat.

Děkuji za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

Iveta Gruzovská

Otázka: 

Dobrý den, chci upozornit na špatný stav některých laviček na dětském hřišti u ZŠ Poděbradova a i některé hrací prvky by již potřebovaly renovaci. Myslím, že tohle bude třeba i u mnoha dalších, protože všechna nová hřiště by měla každým rokem být opravována, natírána, apod. Pokud nebudou, ztrácí smysl pořizování nových. Dobrý hospodář by se měl o svůj majetek starat.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Technický stav laviček se monitoruje a postupně dojde k renovaci vybraných kusů. Lavičky, které již dosluhují budou dle domluvy odstraněny, případně nahrazeny novými.

Stav dětských hřiš se několikrát do roka sleduje a opravují se ty části, které je možné opravit svépomocí. Ostatní prvky je nutné opravit ve spolupráci s dodavatelskou firmou, neboť se jedná o certifikované věci, do kterých není možné neodborně zasahovat.

Markéta Bučoková, PR

Ivana

Otázka: 

Dobrý den, je v plánu osadit informační pilíř s teploměrem a hodinami na novém náměstíčku na sídlišti Mír, jako je v sousední ulici? A bude na jaře osazena květinová výzdoba?

Odpověď: 

Dobrý den,

v projektových plánech se zhotovením informačního pilíře není počítáno. Plánovaná rekonstrukce je ve své konečné podobě. 

Z dotazu není patrné zda myslíte květinovou výzdobu přímo na sídlišti Mír. Nicméně v plánu je, tak jako každý rok, výsadba zeleně a květin po celém městě. Bohužel díky loňské vichřici, která poničila značné množství vzrostlé zeleně je prioritoou náhradní výsadba. Ovšem ani květinová výzdoba nebude zanedbána. 

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 7.Duben 2016

1.
E.ON oznamuje, že 14.4.2016 od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice celá ulice Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská včetně tabáku u viaduktu. U Blatského rybníka č.p. 282 + Český ovocnářský svaz + Český rybářský svaz sádka, ČZ a.s. náhradní napájení NN z Prácheňské.
2.
Dále 18.4.2016 v době od 9:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Velké náměstí č.p. 213, 215, 216, 218 – 221 včetně všech podnikatelských subjektů v těchto objektech.
3.

Hlášení městského rozhlasu - 7.Duben 2016

1.
E.ON oznamuje, že 14.4.2016 od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice celá ulice Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská včetně tabáku u viaduktu. U Blatského rybníka č.p. 282 + Český ovocnářský svaz + Český rybářský svaz sádka, ČZ a.s. náhradní napájení NN z Prácheňské.
2.
Dále 18.4.2016 v době od 9:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Velké náměstí č.p. 213, 215, 216, 218 – 221 včetně všech podnikatelských subjektů v těchto objektech.
3.

Hlášení městského rozhlasu - 5. Leden 2016

Oblastní charita Strakonice Vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, který se uskuteční ve středu 6.1.2016 v kostele U Sv. Markéty. Účinkují Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ trakonice, (klavír Jitka Nestřebová), Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, (klavír Matěj Bárta), sbory řídí Marcela Miková.

Hlášení městského rozhlasu - 28. Leden 2016

1.
E-on oznamuje, že 3.2.2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od čp.256 a čp. 24 nahoru směr Starý Dražejov, Starý Dražejov v uličce od bytovek od čp. 105 včetně po křižovatku k čp. 5, celá náves, ulice od návsi směr Strakonice po čp. 500 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.
2.

Hlášení městského rozhlasu - 26.Květen 2016

1.
Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

Hlášení městského rozhlasu - 26. Leden 2016

1.
E-on oznamuje, že 3.2.2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od čp.256 a čp. 24 nahoru směr Starý Dražejov, Starý Dražejov v uličce od bytovek od čp. 105 včetně po křižovatku k čp. 5, celá náves, ulice od návsi směr Strakonice po čp. 500 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.

Hlášení městského rozhlasu - 25.Únor 2016

E-on oznamuje, že 26.2.2016 v době od 8:00 do 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Hajské. Vypnutá oblast: Hajská hlavní část obce včetně všech podnikatelských odběrů, mimo uličky od kapličky nahoru k trafostanici k čp. 9 a 31 včetně a mimo úpravny vody.