2016

Hlášení městského rozhlasu - 26.Květen 2016

1.
Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

občan

Otázka: 

Dobry den, za parkovani na zakazu pokuta, za venčení psa bez vodítka pokuta,za pití alkoholu u nove lávky nic a to chodí městská policie každý den několikrát okolo.Vyhláška platí jen pro někoho?

Odpověď: 

Dobrý den,

strážníci MP řeší porušení veřejné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech pokutou.

Markéta Bučoková, PR

Eliška

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je kvalita vody ve Strakonicích, zda je vhodná na použití jako kojenecká. Případně kde najdu vyvěšené výsledky rozborů? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu našeho města je velmi vysoká, plní parametry ve všech kritériích. Bere se v úvahu studená voda, mimo poruchové stavy. Z hlediska obsahu dusičnanů nepřekračuje hodnoty kojenecké vody. Rozbory najdete na našich webových stránkách v části věnované středisku vodní hospodářství - laboratoř VHS - http://www.tsst.cz/laborator.html .

Markéta Bučoková, PR

 

Hlášení městského rozhlasu - 24.Květen 2016

Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice zakázáno napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

Jana

Otázka: 

Dobrý den, prý jsou zastaveny práce na obchvatu. Z jakého důvodu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

práce na obchvatu zastaveny nebyly, neboť ještě nezačaly. Patrně máte na mysli přípravné práce tytu odstranění porotů. Tyto práce byly již provedeny a nyní se čeká na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby. To již není v gesci města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

 

Marek Štefka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné dodat zrcadlo do křižovatky ulic Havlíčkova a Bavorova. Dnes jsem tam malém boural, protože není vidět z Havlíčkovi ulice doprava ke kulturnímu domu. Je jen otázkou času, kdy se tam autonehoda opravdu stane. Děkuji za reakci.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za věcnou připomínku. Odbor dopravy si je vědom tohoto nedostatku a umístění zrcadla se řeší. V příštím týdnu bude výsledek zkoušky osazení zrcadla znám.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Milan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč v ulici Bezděkovská v parčíku musíme koukat na zaplevelené záhony. Dříve se květiny vyměňovaly několikrát do roka a letos jsou záhony zarostlé plevelem. A stále není vyřešen problém s močením "notoriků" co celé dny sedí v Bufetu Hradský a vykonávají potřebu kolem sochy F.L. Čelakovského. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

úprava záhonů a květinová výzdoba města se postupně realizuje. Vzhledem k omezenému počtu pracovních sil se jednotlivé lokality upravují postupně. Nyní se provádí celkový úklid města po zimním období, který je v současné chvíli prioritou číslo jedna.

Vzhledem k tomu, že letošního roku proběhne Mezinárodní dudácký festival a s přihlédnutím k omezeným finančním možnostem budou v některých lokalitách květinové záhony upravovány těsně před zahájením festivalu.
Co se týče druhé části Vašeho dotazu s "močením notoriků". Tento nešvar, opravdu není v silách policie ani jiných složek, vymýtit. Jde o morální vyspělost jedinců. Připomínku jsem předala veliteli městské policie.  

                                                                                                                                                     Markéta Bučoková, PR

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, poté co byla část ulice Smetanova upravena jako jednosměrná, uvažujete o označení dalších ulic se stejným dopravním problémem, např. Chelčického, Zahradní, Máchova, M.Alše apod?

Odpověď: 

Dobrý den,

v tuto chvíli se o instalaci pododbného dopravního značení na vámi jmenovaných komunikacích neuvažuje.

Markéta Bučoková, PR

Eva

Otázka: 

Dobrý den, přáli bychom si mít nejen 3nové lavičky na sídlišti Mlýnská (u MŠ) ale iupravené (dnes zanedbané) pískoviště pro děti a tento prostor udržovaný a čistý.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše přání jsem předala městskému architektu, jenž spravuje dětská hřiště na území města. Určitě se připomínkou bude zabývat. 

                                                                                                                                                    Markéta Bučoková, PR

karl

Otázka: 

Dobrý den můžete mi vysvětlit proč teď každou chvíly teče na sídlišti 1.máje rezavá voda. Člověk si napusti vanu a má tam nahnědlou břečku. POslední dobou se t ostává dost často. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi sdělený problém jsem předala odpovědným pracovníkům technických služeb. Jedná se o první upozornění z této lokality, doposud nebyla žádná připomínka na kvalitu pitné vody, ať studené či teplé zaznamenána. Pracovníci odeberou zkušební vzorky vody v restauraci Splávek a v bývalé prodejně Meinl a situace na sídlišti bude intenzivně monitorována. Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete kontaktovat odpovědného pracovníka: vedoucí provozu vodovodů a kanalizací pan Jindřich Vondřička - jindrich.vondricka@tsst.cz; 724 974 001. Kontrolní odběr vzorku může být odebrán přímo u Vás. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...