Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Tisková zpráva č. 43 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 43, ze dne 20. 9. 2023

Strakoničtí dobrovolní hasiči se dočkají nové požární zbrojnice. Ta současná stávající je z hlediska efektivnosti zásahů již nevyhovující. Rada města odsouhlasila realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací požární stanice. Ta bude postavena v areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v bývalých objektech správy a údržby silnic.

Tisková zpráva č. 42 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 42, ze dne 19. 9. 2023

V Radomyšlské ulici, přesto že je využívána chodci mířícími do zahrádkářské kolonie, stejně jako turisty jdoucími po naučné stezce Švandy dudáka, chybí chodníky, tudíž je pro pohyb nezbytné využívat krajnic komunikace. Město Strakonice má zpracovaný  projektový záměr na stavbu nového chodníku. Pro realizaci záměru chce využít dotační podporu.

Tisková zpráva č. 41 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 41, ze dne 14. 9. 2023

Oprava střechy Domova pro seniory v Rybniční ulici je z osmdesáti procent hotová. Práce postupují dle harmonogramu a k předání díla by mělo dojít v listopadu. Budova má dvě nadzemní podlaží a plochou jednoplášťovou střechu. Její stav už nedovoloval další využívání, a proto město přistoupilo k opravě.

Tisková zpráva č. 40 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 40, ze dne 8. 9. 2023

Město Strakonice je spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR partnerem ve společném zadání veřejné zakázky na zhotovitele veřejně prospěšné stavby I/4 Strakonice – Volyňská. Komise pro vyhodnocení nabídek vybrala dle parametrů zadávacího řízení zhotovitele stavby. Tím se stala firma Eurovia CS, a. s.

Tisková zpráva č. 38 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 38, ze dne 29. 8. 2023

Venkovní hřiště při Základní škole Krále Jiřího z Poděbrad je v původním stavu s asfaltovým povrchem značně narušeno výtluky. Nářadí na kolektivní sporty buď chybí, nebo je poničeno. Proto město Strakonice jako zřizovatel základních škol plánuje celkovou rekonstrukci tohoto hřiště.

Tisková zpráva č. 37 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 37, ze dne 24. 8. 2023

Komise pro posuzování a hodnocení nabídek města Strakonice doporučila zhotovitele projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu Mateřské školy Jezárky.
Z předložených nabídek byla jako nejvýhodnější podána nabídková cena společností A 32, s. r. o., Praha za celkovou cenu díla 5,3 mil. korun.   

Tisková zpráva č. 36 (22. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 36, ze dne 10. 8. 2023

Produkce odpadů stále roste a tím přibývá nutnost zvyšování počtu odpadních nádob uvnitř města. Objemnější a zároveň hygieničtější polozapuštěné kontejnery se postupně budují v místech, která jsou k tomu příznivá. Požadavků, kde mohou kontejnerová stání být umístěná je celá řada a najít pak vhodnou lokalitu není jednoduché.
Nově se sedm polozapuštěných stání buduje v ulici Stavbařů.

Tisková zpráva č. 44 (21. 9. 2023)

Tisková zpráva č. 44, ze dne 21. 9. 2023

Středeční (20. 9. 2023) jednání zastupitelstva města přineslo jasný a rezolutní vzkaz veřejnosti. „Strakonická teplárna je v takové finanční kondici, kdy navázání strategické spolupráce s třetím subjektem není zapotřebí“.
Po konstruktivní diskuzi zastupitelé svým hlasováním deklarovali nezájem navazovat spolupráci se strategickým partnerem.