Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Dělení a scelování pozemků

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení dělení a scelování pozemků ?

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších   předpisů  (dále jen „stavební zákon“)
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „katastrální zákon“) 

Co znamená dělit nebo scelovat pozemky ?

Činnost

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

  • metodická pomoc městu a řízeným organizacím města ve svěřených oblastech činnosti

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

  • vedení stavebně správního řízení pro fyzické a právnické osoby
  • vedení územního řízení a agendy na úseku územního plánování ve věcech umisťování staveb, změn a využití území, změn staveb, ochranných pásem, dělení a scelování pozemků