Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Vzhled města se rychle mění (18. Říjen 2010)

Úvaha o vzhledu města od Ing. Jaromíra Zemana, vedoucího odboru stavebního úřadu. Stavební činnost ve městě je značná, mnoho objektů je opravováno či rekonstruováno, čímž  dostávají novou tvář a celkový vzhled města se rychle mění k lepšímu. I v centru Strakonic však lze nalézt řadu staveb či prostranství, která reprezentativní vizitkou estetického vzhledu města rozhodně nejsou. V některých případech pak v souladu se stavebním zákonem může zjednat nápravu stavební úřad.

 

Vydávání vyjádření o existenci sítí – Telefónica O2

Informace o aktuálních změnách týkajících se vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (dále jen Vyjádření), které jsou v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2).

Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky.

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení stavby přípojky?
-  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
-  vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění  
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a    stavebního řádu, v platném znění  
-  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění  
-  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Územní plánování a stavební řád – základní informace (od 1. Leden 2007)

Dnem 1.1.2007 nabývá účinnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon - SZ"), který zásadním způsobem mění dosavadní režimy povolování staveb. Většina staveb, která dle SZ nevyžaduje ohlášení ani stav. povolení, podléhá územnímu souhlasu.