Oficiální portál města

Czech point

Od 1. 1. 2008 je Městský úřad Strakonice zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.
Od výše uvedeného data mohou občané získat na odborech MěÚ a to v budovách:

 • Velkém náměstí 2: odbor vnitřních věcí - matrika
 • Smetanova 533: odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel
 • Na Stráži 270: Obecní živnostenský úřad
 • Krále Jiřího z Poděbrad 772: odbor dopravy

ověřené následující výstupy:

 • výpis z Obchodního rejstříku: úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • výpis z Živnostenského rejstříku, přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Katastru nemovitostí: podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného podle čísla parcely, částečné výpisy.
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku

více informací zde

 

Seznam pracovišť CzechPoint MěÚ Strakonice:

 

 

Jméno Funkce Telefon Umístění
Pavlína Slavíková registr řidičů 383700257 Krále Jiřího z Poděbrad 772, Přízemí, 5018
Jaroslava Dvorakova registrace podnikatelů 383700328 Na Stráži 270, 1.patro, 6223
Alena Králová registrace podnikatelů 383700329 Na Stráži 270, 1.patro, 6223
Hana Němcová registrace podnikatelů 383700302 Na Stráži 270, 1.patro, 6222
Milena Vavřinová registrace podnikatelů 383700331 Na Stráži 270, 1.patro, 6221
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343 Smetanova 533, Přízemí, 14
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353 Smetanova 533, Přízemí, 11
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263 Smetanova 533, 1.patro, 31
Ivana Soukupová evidence obyvatel 383700340 Smetanova 533, 1.patro, 31
Anežka Lukešová vedoucí oddělení 383700250 Velké náměstí 2, Přízemí, 1009
Alena Nečasová ověřování dokumentů 383700220 Velké náměstí 2, Přízemí, 1008
Radka Petelová matriční agenda 383700251 Velké náměstí 2, Přízemí, 1008
Martina Šambazova matriční agenda 383700240 Velké náměstí 2, Přízemí, 1009
Eva Kašpírková administrativní pracovník 383700711 Velké náměstí nádvorní, 1.patro, 2111