Evropská unie: Šance pro rozvoj města (2009 - 2015)

Ve čtvrtek 2. července 2009 se od 17.00 hod na Městském úřadě Strakonice uskutečnil seminář pro žadatele o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů, v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPRM).

 

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově propojených akcí (projektů), které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města, ale také nástroj, který umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Ve velké zasedací místnosti městského úřadu se na čtvrtečním semináři sešlo na šest desítek zástupců jednotlivých subjektů, které jsou oprávněny žádat o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.2b) Regenerace bytových domů.

 

Na začátku července 2009 byla podepsána dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a během následujících dvou měsíců bude vyhlášena výzva města Strakonice pro podávání individuálních žádostí pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů. Termín pro ukončení realizace individuálních projektů je stanoven do 30. 6. 2015.

 

Jak podat projektovou žádost?

Město Strakonice po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní rozvoj (červenec 2009) vyhlásí 1. výzvu pro oblast intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů a provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. Žadatelé-příjemci budou postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou naleznou také na webových stránkách Městského úřadu Strakonice (www.mu-st.cz). Spolu s touto příručkou může město ve výzvě zveřejnit své specifické požadavky týkající se předmětu a harmonogramu výzvy, požadavků na zpracování žádosti a rozsahu požadovaných příloh. Zároveň město zveřejní způsob hodnocení a výběru žádostí.

 

Kdo mi poradí?

Každý subjekt, oprávněný žádat o finanční podporu z IOP, oblasti intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů, nalezne veškeré informace na webových stránkách www.mu-st.cz, kde jsou uveřejněny aktuality, základní informace o IPRM, dokumenty, výzvy, zkrátka veškeré podrobnosti. Je ve vlastním zájmu žadatelů, aby se pečlivě seznámili se všemi dokumenty, zejména doporučujeme elektronickou „Příručku pro žadatele a příjemce“. Další informace k IPRM a IOP jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/iop a samozřejmě můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 840 nebo 383 700 849.

 

Odpovídala Ing. Věra Samková, odbor rozvoje (Zpravodaj - 08/2009).

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...