Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Identifikace správce, zpracovatele:

město Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
IČO: 00251810
zastoupené starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou

tímto v souladu s čl. 37 odst. 1. a 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako "GDPR") oznamuje, že s účinností od 01.01.2021 byl pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenován zaměstnanec města Strakonice:

Mgr. Jan Kotrba
tel.:         +420 383 700 202
e-mail:    gdpr@mu-st.cz

Údaje o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů byly v souladu s GDPR odeslány Úřadu pro ochranu osobních údajů a stanoveným způsobem uveřejněny.

Ve Strakonicích 11.12.2020

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta