Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Číslo zasedání: 
17
Datum zasedání: 
19.Duben 2017
Usnesení: 
Záznam jednání: 
Podklady k jednání: 
Záznam hlasování: 
# Bod jednání Záznam jenání
0 Zahájení Audio icon 001_0.mp3
0 Prezentace - Panattoni Europe Audio icon 002_0.1.mp3
0 30 minut pro občany Audio icon 003_0.2.mp3
1 Starosta - Kontrolní výbor – volba nového člena Audio icon 004_1.1_17-1.mp3
1 Starosta - Přísedící u Okresního soudu Audio icon 005_1.2_17-1.mp3
1 Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. Audio icon 006_1.3_17-1.mp3
2 Tajemník - Plnění usnesení ZM Strakonice za II. pol. r. 2016 Audio icon 007_2_17-2.mp3
3 Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 11-14,18,19 Audio icon 008_3.1_17-3.mp3
3 Finanční odbor - Smlouva o poskytnutí dotace – JHK Audio icon 009_3.2_17-3.mp3
3 Finanční odbor - Zřizovací listina MěKS – Dodatek č. 7 Audio icon 010_3.3_17-3.mp3
3 Finanční odbor - Zápisy z jednání finančního výboru: č.6/2016 ze dne 5.12.2017 a č.1/2017 ze dne 6.3.2017 Audio icon 011_3.4_17-3.mp3
3 Finanční odbor - Zápis č.12 z jednání kontrolního výboru ze dne 21.3.2017 Audio icon 012_3.5_17-3.mp3
4 STARZ - Realizace vířivky jako druhé části schváleného projektu "Dostavba relaxačního bazénu a vířivky v roce 2016" Audio icon 013_4_17-4.mp3
5 Majetkové záležitosti Audio icon 014_5_17-5.mp3
6 ŽP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2017 o provedení speciální ochranné deratizace Audio icon 015_6_17-6.mp3
7 Sociální odbor - 2 x Dotace PREVENTU 99 z.ú.; Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s Audio icon 016_7.1_2_3_17-7.mp3
8 Odbor rozvoje - Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ – rozšíření projektu Audio icon 017_8_17-8.mp3
9 Technické služby Strakonice s.r.o. - Prominutí úroků z prodlení Audio icon 018_9_17-9.mp3
10 Diskuse Audio icon 019_10.mp3