Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 Územní plán obce Hoštice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán obce Hoštice schválilo zastupitelstvo obce dne 13.9.2006
  • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Hošticích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování, na Městském úřadu Volyně, stavební úřad a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=24962