Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Jinín

  •  
  • Zastupitelstvo obce Jinín schválilo pořízení nového územního plánu Jinín dne 14. 10. 2011
  • zadání Územního plánu Jinín bylo zastupitelstvem obce schválen dne 26. 6. 2013
  • společné projednání návrhu Územního plánu Jinín proběhlo dne 9. 6. 2014.
  •  Po vydání souhlasného stanoviska krajským úřadem byl veřejnou vyhláškou oznámen termín veřejného jednání, které se uskutečnilo  dne 17. 9. 2015 na Obecním úřadu Jinín. (V důsledku rozhodnutí o zrušení opatření obecné povahy – Územní plán Jinín, které nabylo účinnosti dne 18. 8. 2017, se dne 9. 5. 2018 uskutečnilo opakované veřejné projednání a dne 17. 10. 2018 druhé opakované veřejné projednání.)
  • Územní plán Jinín byl vydán zastupitelstvem obce Jinín dne 17. 1. 2019.
  • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Jiníně, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=86414735
  • ÚP Jinín nabyde účinnosti dnem doručení veřejnou vyhláškou