Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Litochovice

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Litochovice vydalo zastupitelstvo obce dne 5.10.2010 (vyvěšeno: 9.11.2010)
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Litochovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=29846

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
28.October 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Litochovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=61295

Změna č. 2 Územního plánu Litochovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
 • Zastupitelstvo obce Litochovice dne 12.05.2023 usnesením č. 5/2023 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Litochovice.
 • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány. Bude se pořizovat zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Zpracovatelem změny je Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
 • Změna je ve fázi – veřejné projednání se bude konat dne 10.04.2024
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=64474