Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán 

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

  • územní plán Miloňovice vydalo zastupitelstvo obce dne 17.12.2014
  • územní plán nabyl účinnost dne 2.1.2015
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Miloňovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=38003

Změna č. 1 Územního plánu Miloňovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
9.December 2023
  • Zastupitelstvo obce Miloňovice svým usnesením č. 3 ze dne 19.05.2021 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 1 Územního plánu Miloňovice, která byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Změnu č. 1 ÚP Miloňovice zpracovával Ing. arch. Arnošt Janko, ČKA: 05182.
  • Změnu č. 1 ÚP Miloňovice vydalo zastupitelstvo obce Miloňovice usnesením č. 10/2023 ze dne 18.09.2023.
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59073