Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Slaník

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Slaník vydalo zastupitelstvo obce dne 19.2.2014
  • územní plán nabyl účinnost dne 8.3.2014
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Slaník, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=99345032