Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
8.March 2018
Datum nabytí účinnosti: 
24.March 2018
  • Na svém 19. zasedání dne 16. 02. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo městyse Čestice svým usnesením č. 12 o pořízení změny č. 1 Územního plánu Čestice.
  • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Pořizovatelem změny byl Ing. Vlastimil Smítka, Vlastiboř 21, Vlastiboř.
  • Projektantem změny byla společnost UPLAN, s. r. o., se sídlem ve Vlastiboři 21, Soběslav 392 01.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58323