Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2020 pod usnesením č. 113/ZM/2020.  

 

Opatření 1 – Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury
Opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů

 

Termín pro podávání žádostí: 6.-30. 4. 2020.

 

S ohledem na mimořádná opatření lze podávat v letošním roce žádosti elektronicky v uvedeném termínu na adresu: martina.dubova@mu-st.cz