Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořízené
Datum nabytí účinnosti: 
27.March 2020
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 27.3.2020
  • změna č. 1 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadu Libětice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=30175418&RC_ZMENY=1