Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Členění odboru vnitřních věcí:

Odbor vnitřních věcí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Pavel Hlava vedoucí odboru 383700201
Úsek přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Bc. Lukáš Benada projednávání přestupků 383700232
Jana Tallmanová projednávání přestupků 383700230
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Martina Šambazova vedoucí oddělení, matriční agenda - narození 383700240
Radka Králíčková matriční agenda - manželství 383700250
Radka Petelová matriční agenda - úmrtí 383700251
Hana Sellnerová ověřování dokumentů, vítání občánků 383700220
Oddělení EO, OP a CD
Jméno Funkce Telefon
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343
Michala Krčalová evidence obyvatel 383700340
Monika Michálková cestovní doklady 383700352
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263
Martina Vlasáková cestovní doklady 383700341
Oddělení správní
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Dita Zelená vedoucí oddělení 383700210
Mgr. Iveta Divišová evidence majetku 383700221
Lucie Čapková podatelna 383700113
Olga Majerová podatelna 383700265
Václav Havlan technický pracovník 383700110
Právník
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Viktor Svoboda právník, pověřence GDPR 383700202