Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Členění odboru vnitřních věcí:

Odbor vnitřních věcí
Jméno Funkce Telefon
Bc. Štěpánka Mošovská vedoucí odboru 383700201
Úsek přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Lukáš Benada projednávání přestupků 383700232
Jana Tallmanová projednávání přestupků 383700230
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Anežka Lukešová vedoucí oddělení, narození 383700250
Radka Petelová matriční agenda - úmrtí 383700251
Martina Šambazova matriční agenda - manželství 383700240
Hana Sellnerová ověřování dokumentů, vítání občánků 383700220
Oddělení EO, OP a CD
Jméno Funkce Telefon
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343
Michala Krčalová evidence obyvatel 383700340
Monika Michálková cestovní doklady 383700352
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263
Martina Vlasáková cestovní doklady 383700341
Oddělení správní
Jméno Funkce Telefon
Milada Švihálková vedoucí oddělení 383700221
Lucie Čapková podatelna 383700113
Václav Havlan technický pracovník 383700110
Olga Majerová podatelna 383700265
Mgr. Dita Zelená evidence majetku 383700210
Právník
Jméno Funkce Telefon
právník, pověřenec GDPR 383700202