Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice č. 3/2012 a smlouvami o zajištění plnění povinné školní docházky s níže uvedenými obcemi. 

Žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy je povinen ředitel spádové školy přednostně přijmout, a to do výše kapacity uvedené ve školském rejstříku.

Pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu, plní žák povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

 

Základní škola Povážská Strakonice  

ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice,  Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Tovární, Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Řepice, Slaník

 

Základní škola Strakonice, Krále J. z Poděbrad 882

ulice: Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Jiřího z  Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, Na Jelence, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny, U Řepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

 

Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280

ulice: B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice