Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Z Á P I S
do prvních tříd základních škol ve Strakonicích
pro školní rok 2023/2024

 

pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a všechny děti, které měly pro školní rok 2022/2023 odloženou  školní docházku.

Město Strakonice, odbor školství, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Strakonice oznamuje, že zápis proběhne v těchto termínech:

čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 do 18 hodin
pátek 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

 

Školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice č. 3/2012 a smlouvami o zajištění plnění povinné školní docházky s níže uvedenými obcemi.  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy.

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  POVÁŽSKÁ STRAKONICE,  www.zs-povazska.strakonice.eu

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Tovární, Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Řepice, Slaník

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  STRAKONICE, KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882,  www.zs-podebradova.strakonice.eu

Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Jiřího z  Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, Na Jelence, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny, U Řepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská

obce: Třebohostice, Únice

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  STRAKONICE, DUKELSKÁ 166,  www.dukelska.strakonice.cz

5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  F.  L.  ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE, JEZERNÍ 1280,  www.zsflc.cz

budova v Chelčického ulici 555

B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova

obec: Droužetice

 

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace rodiče získají na ředitelství jednotlivých základních škol.