Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad prověřuje návrh na dělení/scelování pozemků z hlediska způsobu využití jednotlivých částí pozemků, zajištění přístupů, souladu s úz. plánem (příp. s regulačním plánem nebo územní studií), účelu dělení.

- jednoduchý případ – formou písemného souhlasu
- složitý případ – formou územního rozhodnutí (nutno stanovit podmínky)

Související předpisy: § 82, 86 SZ, § 6 a příl. č. 4 vyhl.č. 503/2006 Sb.

Formuláře: